Vítejte na stránkách Epsillon!
Server map
Map
English Czech
 TV generátory  touchSEMI  Zákaznická řešení  Download  Epsillon     E-Mail 

16. Ledna 2019

MDesign

Program "MDesign" je určen pro návrh uživatelské konfigurace měřicích 
modulů typu "Bargraph" a "Display". Vytvořené datové soubory jsou 
použity při výrobě zákaznických verzí. Program umožňuje jak kompletní 
návrh konfigurace, tak i simulaci výsledné funkce.

Moduly zajišťují převod analogového vstupního signálu v rozsahu od 
0 do 2 V a grafickou reprezentaci naměřených údajů sloupcem 20 LED 
(Bargraph), nebo pomocí čtyřmístného displeje LED (Display). Vyrábějí 
se v několika standardních provedeních, nebo na základě počítačového 
návrhu zákazníka. Technické a obchodní podrobnosti naleznete na 
internetových stránkách výrobce (viz níže).

Příklady použití měřicícho modulů:
- měření a signalizace v průmyslovém prostředí,
- měření a zobrazení napětí, proudu, teploty a jiných veličin,
- zobrazení úrovní v NF aplikacích,
- S-metr,
- stupnice pro přijímače a jiné.


Program pro návrh uživatelské konfigurace měřicích modulů typu 
"Bargraph" a "Display" je dodáván výrobcem zdarma. Je dovoleno 
provozovat jej na libovolném množství počítačů a pro výdělečnou 
i nevýdělečnou činnost. Lze jej bezúplatně předat třetím osobám, 
avšak pouze v originální distribuční podobě.

Program, ani žádnou jeho součást, není dovoleno disasemblovat, 
jakkoliv modifikovat a používat v rozporu s platným autorským zákonem.

Podmínkou užívání programu je souhlas s licenčními podmínkami. 


Instalaci programu spustíme výběrem položky "Setup.exe" v menu 
Start/Spustit. Instalátor se nejprve dotáže na některé údaje a po 
jejich potvrzení spustí vlastní instalaci.

Instalátor neprovádí asociaci žádných typů souborů, ani nezapisuje 
do systémového registru. Program lze odstranit standardním způsobem 
z nabídky "Přidat/ odebrat programy".

===Info===

Epsillon, s.r.o., Tel.: (+420) 212247491, Fax: (+420) 212247466
WWW: http://www.epsillon.cz, E-MAIL: http://www.epsillon.cz/mail.php

, 2019