Vítejte na stránkách Epsillon!
Server map
Map
Czech English
 TV generátory  touchSEMI  Vývoj, výroba, služby  Epsillon     E-Mail 

7. Února 2023

TRF Manager 3

Pod označením „TRF Manager 3” dodáváme na objednávku balíček software pro správu generátorů řady TRF-498 a TRF-598 z PC.

Obsah:

 • Nástroj pro kompletní konfiguraci generátoru z PC
 • Nejčastěji používané konfigurace
 • Množství hotových zkušebních obrazců
 • Program "Pattern Creator" pro návrh vlastních obrazců
 • Podrobnou nápovědu k programům
 • Dokumentaci k teletextu, manuály k přístrojům
 • Software pro editaci melodií a další

TRF Manager

TRF Manager je název jak celého CD, tak i hlavního konfiguračního programu. Na několika následujících obrázcích se podívejme, k čemu je užitečný


Jedním z hlavních úkolů programu je správa obrazců. S jeho pomocí lze v přístroji změnit standardní i uživatelské obrazce, nastavit řadu parametrů a také (pokud to model přístroje umožňuje) změnit zobrazovaný název obrazce.

Obrazce je možné číst z disku, nebo si je po provedené změně opět uložit. Na CD naleznete podrobný archiv nejpoužívanějších obrazců, který takto můžete snadno využít a případně i doplnit.


Velmi užitečná je také správa teletextu. Pokud Vám nevyhovují standardní testovací strany, můžete je opět snadno změnit. Jednou z možností je znovu sáhnout do archivu na CD a vybrat si takové strany, které potřebujete. Ale také si je lze snadno upravit, nebo dokonce navrhnout vlastní.

Na CD naleznete podrobnou dokumentaci k teletextu, která Vám umožní dosáhnout požadovaných výsledků.


Pokud navrhuje nebo upravujete teletextové strany, můžete s daty teletextu pracovat jak na nejnižší úrovni (jednotlivé bity), tak i na úrovni paketu, nebo vizuálně.

Vizuální editor teletextu umožňuje navrhnout celou stranu přímo na ploše virtuální obrazovky. Jednoduše píšete na klávesnici text a případně jej zvýrazníte některým z atributů.


Předvolby (paměti) generátoru velmi usnadňují práci, protože jedním tlačítkem dokážete obnovit nastavení celého přístroje.

TRF Manager umožňuje pohodlnou editaci všech položek, které se do paměti ukládají. Můžete zde nastavit obrazec, soustavu, formát a mnoho jiného. Předvolby lze navíc nejen uložit do přístroje, ale také je z něj přečíst.


Řadu parametrů generátoru je možné nastavit přímo na přístroji. Pohodlně to však také můžeme udělat pomocí programu TRF Manager. Navíc takto lze nastavit i parametry, které jsou jinak nedostupné.


Pokud přístroj používáte častěji, řadu činností začnete velmi rychle dělat automaticky. Práci Vám přitom usnadňují zvuky, které přístroj po provedení určité činnosti vydává.

Tyto zvuky mohou být jak známá pípnutí, ale také třeba motivy z oblíbených melodií. Program TRF Manager umožňuje přiřadit k událostem (např. stisku tlačítka) požadovaný zvuk nebo skladbu.


Vše, co pro svůj přístroj pomocí programu TRF Manager připravíte, můžete také uložit ve formě projektu pro pozdější použití. Pokud se tedy například střídáte u svého přístroje s kolegou, jednoduše si před započetím práce svůj projekt otevřete a konfiguraci nahrajete do generátoru.

Program TRF Manager umožňuje zvolit jazyk, v němž chcete pracovat. Nabídka obsahuje angličtinu, češtinu a slovenštinu. Po výběru jazyka se příslušně změní také nápověda.

Pattern Creator

Generátor z výroby obsahuje sadu nejpoužívanějších uživatelských obrazců. Pokud si však chcete vytvořit svůj obrazec, nebo upravit některý z obrazců na CD, použijete program Pattern Creator.

Pomocí tohoto nástroje lze vytvořit jak klasické obrazce s mřížemi, kružnicemi a podobně, tak i speciální obrazce typu "Phase" nebo "Delay". Program umožňuje také vkládání speciálních TV signálů, včetně signálů z kategorie Anti-PAL.

Obrázek nahoře ukazuje základní pracovní prostředí programu. Hlavní okno obsahuje seznam komponent, ze kterých je obrazec složen. Vlastnosti všech komponent lze přitom editovat. Okno s náhledem, které ukazuje, jak obrazec v daném okamžiku vypadá, není na obrázku viditelné.

Program má tyto základní vlastnosti:

 • Formáty obrazců 4:3/ 50 Hz, 14:9/ 50 Hz, 16:9/ 50 Hz, 4:3/ 60 Hz,
 • Skládání obrazce z jednotlivých připravených komponent,
 • Široká nabídka komponent,
 • Možnost nastavení vlastností komponenty při návrhu nebo kdykoliv později,
 • Náhled v měřítku a "As Is",
 • Výstup v komponentovém formátu PCF nebo ve formátu obrazce PNF.


, 2023