Vítejte na stránkách Epsillon!
Server map
Map
Czech English
 TV generátory  touchSEMI  Vývoj, výroba, služby  Epsillon     E-Mail 

7. Února 2023

TRF Manager 9


Jednou z výrazných vlastností televizních generátorů řady TRF je možnost konfigurace přístroje pomocí PC. Generátory jsou z výroby nastaveny tak, jak to vyžadují nejčastější aplikace a obsahují nejpoužívanější zkušební obrazce. Řada zákazníků však požaduje také možnost vlastního nastavení generátoru a pro speciální aplikace také možnost nastavení vlastností, které nejsou jinak dostupné.

Generátory řady TRF-498 a 598 používají pro spojení s počítačem paralelní rozhraní. Pro základní nastavení postačuje software Pattern Manager, který je volně k dispozici. Pro pokročilé nastavování přístroje je třeba použít TRF Manager 3. Podrobnosti o tomto produktu naleznete ve složce generátorů TRF-498 a TRF-598.

Řada generátorů TRF-9xx využívá pro spojení s počítačem USB port. Pro konfiguraci přístrojů dodáváme návrhový systém TRF Manager 9, který umožňuje i vytváření vlastního obsahu a řadu dalších funkcí. Na instalačním CD naleznete také množství již hotových zkušebních obrazců, teletextových stran a dalšího obsahu, takže stačí vybrat pouze požadované položky, nebo je jen upravit podle vlastní potřeby. Podívejme se nyní na základní části návrhového systému TRF Manager 9.

Pattern

Návrh zkušebních obrazců je jednou z nejzákladnějších funkcí programu. Obrazce se skládají z palety přesně definovaných komponent, které se jednoduše pomocí myši umístí na požadovanou pozici a pak se určí jejich vlastnosti. Nakonec lze vytvořit snímek hotového obrazce pro náhled, připojit krátký popis a hotový obrazec uložit do souboru.

Pomocí nástroje „Device” se pak požadované obrazce uloží do paměti generátoru.

Captions

Closed Captions, skryté titulky, jsou rozšířené především v USA a v zemích, které používají TV soustavu NTSC. Data se přenášejí po dvou bytech v řádku 21 (SMPTE-525 číslování), případně pak i v ekvivalentním řádku druhého půlsnímku. K dispozici jsou čtyři kanály pro titulky, čtyři pro text a dále kanál XDS (eXtended Data Service) pro speciální služby.

Editor umožňuje práci se všemi kanály, vkládání textů a řídících kódů i editaci XDS paketů. Dostupná je i funkce pro hodnocení obsahu známá jako V-Chip. Výsledný návrh uložíme do souboru, který pak pomocí nástroje „Device” přeneseme do paměti generátoru

Teletext

Generátory obsahují rozsáhlou podporu teletextu, některé typy mají i možnost uložení více sad teletextových stran, které lze pak podle potřeby přepínat. Pomocí editoru snadno vizuálně navrhneme kompletní sadu vysílaných stran, ale i speciální datové objekty. Přístroje řady TRF-95x umožňují přednostně zpracování dat z editoru teletextu, ale poradí si i s daty přímo v binární podobě. Podporovány jsou systémy:
-Enhanced teletext (ETS300706, 6.9375 Mb/s)
-World Standard Teletext (WST, 5.7272 Mb/s)
-North-American BroadcastText System (NABTS, 5.7272 Mb/s)

Options

Nástroj Options umožňuje připravit nastavení specifických parametrů generátoru a výsledek uložit do souboru. Ten lze pak použít pro vlastní konfiguraci přístroje pomocí nástroje „Device”.

Nástroj pracuje se čtyřmi skupinami voleb:
-Common (základní nastavení, název přístroje, chování po zapnutí, Screen Designer editor displeje a další)
-Video (nastavení parametrů soustav PAL, SECAM a NTSC, kmitočty barvonosných, burst, zatemňovací úroveň, úroveň černé a jiné)
-Services (parametry VPS, nastavení řádek pro vysílání teletextu, signalizace formátu obrazu)
-RF Channels (tabulky VF kanálů pro nastavení modulátorů)

Editor displeje Screen Designer (viz obrázek nahoře) umožňuje umístit na displej ty položky, které jsou pro danou aplikaci nejvíce potřebné. Vytvořit si můžeme osm obrazovek a libovolně je přepínat. Položky jsou na displeji nejen zobrazené, ale také je možné přímo je nastavovat v režimu rychlé volby a vyhnout se tak listování v menu.

Device

Nástroj „Device” je určen především pro konfiguraci generátoru. Pro konfiguraci použijeme připravené soubory, většinou lze ještě nastavit některé další vlastnosti jako například jméno obrazce a další. Konfigurovat lze celý generátor, nebo jen některou část -například pouze zkušební obrazce.

Pomocí nástroje „Device” lze také generátor dálkově ovládat přímo z počítače. Nástroj obsahuje náhled čelního panelu generátoru s ovládacími tlačítky a displejem. Tlačítky volíme požadované funkce a displej zobrazuje aktuální stav generátoru.

Nástrojem „Device” lze také provést update firmware., 2023