Vítejte na stránkách Epsillon!
Server map
Map
Czech English
 TV generátory  touchSEMI  Vývoj, výroba, služby  Epsillon     E-Mail 

7. Října 2022

TRF Manager 9, CaptionsClosed Captions, skryté titulky, jsou rozšířené především v USA a v zemích, které používají TV soustavu NTSC. Data se přenášejí po dvou bytech v řádku 21 (SMPTE-525 číslování), případně pak i v ekvivalentním řádku druhého půlsnímku. K dispozici jsou čtyři kanály pro titulky, čtyři pro text a dále kanál XDS (eXtended Data Service) pro speciální služby.

Editor umožňuje práci se všemi kanály, vkládání textů a řídících kódů i editaci XDS paketů. Dostupná je i funkce pro hodnocení obsahu známá jako V-Chip. Výsledný návrh uložíme do souboru, který pak pomocí nástroje „Device” přeneseme do paměti generátoru

V horní části editoru lze zvolit požadovaný půlsnímek do kterého budou data vložena a kanál. V pravé části jsou k dispozici pro vložení jednotlivé znaky, řídící kódy a celé XDS pakety. Hlavní část okna patří vlastnímu návrhu. Barevně jsou odlišeny řídící kódy od základních znaků a data jsou rozdělena do bloků vždy po 2 bytech, tak jak budou za sebou na TV řádku následovat.

Příklad uvedený na obrázku ukazuje jednoduchý návrh dvouřádkového textu, který se zobrazí v dolní části obrazovky. Návrh je, jakkoliv to na první pohled nemusí být zřejmé, velmi jednoduchý. Řídící kódy jsou vkládány z palety vpravo, kde je uveden jejich celý název, v bloku se pak zobrazuje jen zkratka.

Například „R14i04Wh” znamená: Row (řádek) 14, Indent (odsazení) 4 znaky, White (bílá barva textu). Vlastní znaky lze vybírat buď z palety vpravo, nebo je přímo zadávat klávesnicí.

Snadným způsobem lze také vkládat XDS pakety. Jednoduše upravíme položky paketu podle potřeby a paket vložíme tlačítkem Enter. Kromě nejběžnějších XDS paketů, ke kterým program obsahuje editory, lze vytvořit i další pomocí palety nabízených řídících kódů.


Každý blok, tedy dvojici bytů na TV řádku, je možné také editovat na té nejnižší úrovni, tedy po jednotlivých bytech (viz obrázek nahoře). Při zápisu je možné použít zápis v desítkové soustavě (například 255) a oba obvyklé zápisy hodnot v hexadecimální soustavě (například $FF nebo 0xFF)., 2022