Vítejte na stránkách Epsillon!
Server map
Map
Czech English
 TV generátory  touchSEMI  Vývoj, výroba, služby  Epsillon     E-Mail 

3. Října 2023

TRF Manager 9, OptionsNástroj Options umožňuje připravit nastavení specifických parametrů generátoru a výsledek uložit do souboru. Ten lze pak použít pro vlastní konfiguraci přístroje pomocí nástroje „Device”.

Nástroj pracuje se čtyřmi skupinami voleb:
-Common (základní nastavení, název přístroje, chování po zapnutí, Screen Designer editor displeje a další)
-Video (nastavení parametrů soustav PAL, SECAM a NTSC, kmitočty barvonosných, burst, zatemňovací úroveň, úroveň černé a jiné)
-Services (parametry VPS, nastavení řádek pro vysílání teletextu, signalizace formátu obrazu)
-RF Channels (tabulky VF kanálů pro nastavení modulátorů)

Editor displeje Screen Designer (viz obrázek nahoře) umožňuje umístit na displej ty položky, které jsou pro danou aplikaci nejvíce potřebné. Vytvořit si můžeme osm obrazovek a libovolně je přepínat. Položky jsou na displeji nejen zobrazené, ale také je možné přímo je nastavovat v režimu rychlé volby a vyhnout se tak listování v menu.Skupina Video slouží pro specifické nastavení parametrů soustav PAL, SECAM a NTSC. Dále je zde možné určit osm kmitočtů barvonosné a ty nejpoužívanější přiřadit k jednotlivým sosutavám. Generátor také umožňuje změnit kmitočet barvonosné na jednu z osmi přednastavených hodnot.Skupina RF Channels obsahuje tabulky VF kanálů pro nastavení modulátorů. Kmitočet nosné vlny je možné nastavit jak číselně v MHz, tak i po jednotlivých kanálech. K dispozici jsou čtyři tabulky, které lze v přístroji libovolně přepínat. Součástí tabulky je také název a číslo kanálu, který se pak zobrazuje na displeji., 2023