Vítejte na stránkách Epsillon!
Server map
Map
Czech English
 TV generátory  touchSEMI  Vývoj, výroba, služby  Epsillon     E-Mail 

7. Října 2022

TRF Manager 9, DeviceNástroj „Device” je určen především pro konfiguraci generátoru. Zde použijeme všechny připravené soubory, většinou lze ještě nastavit některé další vlastnosti jako například jméno obrazce a další. Konfigurovat lze celý generátor, nebo jen některou část -například pouze zkušební obrazce.

Počet zkušebních obrazců (Patterns) je omezenou pouze dostupnou pamětí. Obrazce lze pro snadnější vyhledávání roztřídit do skupin a nastavit jejich parametry. S použitím filtrů pak generátor zobrazuje pouze požadované položky.

Skryté titulky (Closed Captions) mohou obsahovat 8 různých relací, každá relace pak může obsahovat libovolnou kombinaci kanálů T1-4, CC1-4 a paketů XDS. Generátor umožňuje zvolit požadovanou relaci, nebo ji změnit.

Podobné je to i s teletextem. Také zde je k dispozici 8 relací a každá z nich může obsahovat libovolnou sadu stránek. Generátor pak umožňuje výběr požadované relace nebo přepnutí na jinou.

Pro nastavení specifických parametrů generátoru (Options) vybereme nejprve požadovaný soubor a pak určíme, které jeho položky budou použity. Pokud generátor má instalováno více bloků pamětí, pak každý blok může obsahovat vlastní čtveřici tabulek VF kanálů (nebo mohou být uloženy duplicitně).Pomocí nástroje „Device” lze také generátor dálkově ovládat přímo z počítače. Nástroj obsahuje náhled čelního panelu generátoru s ovládacími tlačítky a displejem. Tlačítky volíme požadované funkce a displej zobrazuje aktuální stav generátoru.

Pro zákazníky, kteří chtějí tuto a další funkce integrovat do své aplikace, nabízíme „TRF Development Kit”. K dispozici zde jsou knihovny funkcí a vzorové příklady použití.


Nástrojem „Device” (položka „Tools”) lze také aktualizovat firmware gerátoru., 2022