Vítejte na stránkách Epsillon!
Server map
Map
Czech English
 TV generátory  touchSEMI  Vývoj, výroba, služby  Epsillon     E-Mail 

7. Února 2023

TRF-950, Otázky a odpovědi


Motion Simulation

Televizní generátor obsahuje přesně definované statické zkušební obrazce, které jsou určeny jak pro vizuální kontrolu tak pro objektivní vyhodnocování pomocí měřicí techniky.

Řada aplikací, zejména v oblasti digitálních televizních systémů, však také vyžaduje dynamické zkušební obrazce. A právě k tomu slouží funkce Motion Simulation, která uvádí statické obrazce do pohybu. Funkci je možné aplikovat na libovolný zkušební obrazec v jakékoliv televizní soustavě. Rychlost pohybu je možné nastavit ve třech krocích.

Funkce žádným způsobem nedegraduje kvalitu původního obrazce, jak je obvyklé například u kompresních přenosových soustav. Obrazec je i v pohybu stále dodáván v nejvyšší kvalitě a se zachováním vlastností všech použitých prvků.


Statický obrazec
Dynamický obrazec
(vlevo pomalý, vpravo rychlejší režim)

   
Ukázka vizuálních projevů přenosových
chyb v digitálních TV soustavách
Ovládání generátorů

Televizní generátory je možné ovládat řadou různých způsobů. Jedním ze základních je ovládání tlačítky na čelním panelu přístroje. Tlačítka v levé části poblíž displeje jsou určena pro nastavování, zatímco tlačítka v pravé části slouží pro práci s předvolbami, umožňují spustit automatický režim, nebo vypnout zvukové signály.

Nastavování generátoru můžeme provést buď pomocí menu, kdy po nalistování požadované položky změníme její hodnotu, nebo přímo na hlavním displeji. Položky, které se budou na hlavním displeji zobrazovat (a které lze tedy nastavovat bez listování v menu) lze určit pomocí nástroje Screen Designer z návrhového systému TRF Manager 9. Generátor obsahuje 8 obrazovek, které mohou být podle potřeby libovolně přepínány.Další možností je dálkové ovládání z PC prostřednictvím USB portu. Počítač zobrazuje čelní panel generátoru s tlačítky a displejem. Kliknutí na tlačítko má stejnou funkci, jako by tlačítko bylo stisknuto přímo na přístroji. Rovněž displej zobrazuje shodné údaje.Podobným způsobem je možné generátor ovládat i z aplikace zákazníka, je k tomu však zapotřebí „TRF Development Kit”, který obsahuje knihovny s potřebnými funkcemi a ukázkové příklady.

Další možností je ovládání pomocí sériového portu nebo IR ovladačem. Tyto způsoby řízení jsou však dostupné pouze v zákaznické modifikaci přístroje, standardní verze umožňují namísto toho krokování předvoleb externím tlačítkem.


Automatický režim

Generátory obsahují standardně 8 předvoleb s pěti bankami, tedy celkem 40 pozic pro uložení aktuálního nastavení. Pokud je přístroj vybaven více paměťovými bloky, pak každý z bloků může obsahovat své předvolby a tak se dostáváme až na 160 dostupných předvoleb.

Při čtení uložených hodnot lze určit, které části přístroje se mají nastavit. Pokud například potřebujeme zachovat nastavení VF modulátorů, pak jednoduše zakážeme aplikaci hodnot z předvolby na modulátor.

Předvolby je možné přepínat ručně, nebo automaticky. V automatickém režimu lze pro každou z předvoleb určit dobu trvání a přechodový efekt zobrazený při přepínání. Automaticky lze přepínat všechny předvolby jednu po druhé, nebo jen vybrané., 2023