Vítejte na stránkách Epsillon!
Server map
Map
Czech English
 TV generátory  touchSEMI  Vývoj, výroba, služby  Epsillon     E-Mail 

7. Února 2023

TRF-958, Testovací obrazceTelevizní generátory jsou vybaveny sadou nejpoužívanějších zkušebních obrazců. Obrazce pokrývají požadavky všech obvyklých aplikací, takže běžný uživatel nemusí toto nastavení nijak měnit. V případě potřeby lze originální obrazce upravit či doplnit o další, nebo je zcela nahradit novými.

Generátory řady TRF-95x obsahují více než stovku (>100 !) testovacích obrazců a zkušebních průběhů (tedy speciálních obrazců vyhodnocovaných zejména s použitím měřicích přístrojů, například obrazec Multiburst). Maximální počet uložených obrazců je limitován pouze počtem instalovaných paměťových bloků (FD1..FD4, viz katalogový list) a složitostí každého obrazce.

Nejjednodušší jsou tzv. primární obrazce (Primary patterns), které zabírají velmi málo paměti a lze je používat ve všech TV soustavách. Rozšířené obrazce (Extended patterns) mohou obsahovat více specializovaných komponent a jsou tedy i paměťově více náročné. Navíc jsou určeny pouze pro určitou skupinu TV soustav, což zajímá především vývojáře při návrhu, protože jinak přístroj vše automaticky rozpozná a nastaví.

Připojené náhledy obrazů (velikost a rozlišení upraveno pro potřeby internetu) nejlépe ilustrují možnosti přístroje. Pro zajímavost ještě uveďme, že rozlišení obrazců, které nepoužívají žádný bitmapový prvek je neomezené. Jediný obrazec tak lze použít ve všech analogových i digitálních TV soustavách a obrazec je vždy přepočítán podle konkrétního nastavení a zobrazen v nejvyšší kvalitě. Každý z obrazců lze také uvést do pohybu pomocí funkce Motion Simulation.
Barevné pruhy (zde 16:9) jsou jedním z nejzákladnějších zkušebních obrazců. Generátor obsahuje obrazce se sytostí 100% a volitelnou amplitudou 10%, 25%, 50%, 75% a 100%. Často používané jsou také stupnice šedé (8 a 64 kroků), stupnice R,G,B, jednobarevné plochy, speciální měřicí signály +/-U, +/-V a další. Všechny tyto obrazce jsou dostupné ve formátu 4:3 i 16:9.Sinusový průběh je typem obrazce, který patří do skupiny testovacích signálů. Vyhodnocování se provádí téměř bez výjimky pomocí měřicích přístrojů, vizuálně lze hodnotit pouze nejnižší kmitočty, a to jen orientačně. Generátor obsahuje jednotlivé obrazce pro kmitočty od 0.1 do cca 7MHz, nebo kombinované obrazce Multiburst. K dispozici jsou i obrazce typu Sweep, kdy se kmitočet mění postupně (na rozdíl od Multiburst) z jedné frekvence na jinou. I tyto obrazce jsou dostupné ve formátu 4:3 a 16:9.Gradient tvoří postupný přechod z výchozí barevné souřadnice do cílové. V tomto případě se jedná o gradient modré s rozsahem amplitudy 75%...0%. Generátor obsahuje dále například gradient bílé, červené, zelené, ale i speciálních signálů, jako mapříklad G-Y=0 ve druhém a čtvrtém kvadrantu. Také tyto obrazce jsou dostupné ve formátu 4:3 i 16:9.Referenční obrazec pro soustavu NTSC navržený pro formát obrazu 4:3. Obrazec zahrnuje jednak prvky pro hodnocení geometrie obrazu, ale především řadu velmi přesně definovaných signálů.Referenční obrazec pro soustavu PAL navržený pro formát obrazu 4:3. Stejně jako u obrazce pro NTSC, i tento obrazec má prvky pro hodnocení geometrie obrazu a zejména pak řadu velmi přesně definovaných signálů. Některé z nich využívají alternování fáze signálu V (viz. jemné barevné proužky po stranách) a při správném nastavení se jeví šedé stejně jako celé pozadí obrazce.Podobné prvky obsahuje i referenční obrazec pro soustavu PAL navržený pro formát obrazu 16:9.Obrazec s názvem Japanese Girl je používán jako referenční v analogových i digitálních TV soustavách. Jedná se o obrazec, který kombinuje reálnou obrazovou scénu s přesně definovanou barevnou stupnicí. Obrazec je určen především pro subjektivní vizuální hodnocení obrazu, ale tabulku barev lze použít i pro objektivní vyhodnocení kolorimetrických souřadnic. V digitálních soustavách s vyšším rozlišením pak vynikají i velmi jemné detaily.Tento obrazec (16:9) v základní sadě obrazců sice nenaleznete, ale návrhářům ukazuje možnost kombinace základních komponent s bitmapovými prvky. Rozlišení základních komponent není omezeno, protože se obrazec přepočítává podle aktuálního nastavení. Rozlišení bitmapových prvků je pevně dáno. Pokud je příliš nízké, bude mít i v obrazci nízkou kvalitu. Pro analogové systémy postačuje rozlišení SDTV, které zároveň šetří paměť pro další obrazce. Bitmapy ve vysokém rozlišení jsou pak vhodné zejména pro digitální soustavy s vyšším rozlišením, kde jemné detaily zvláště vynikají.

Také na tento typ obrazce, stejně jako na všechny ostatní, lze aplikovat funkci Motion Simulation (několik rychlostí). Obrazec tak získá dynamiku, která je nutná pro vizuální posuzování kompresních mechanismů a kvality přenosu v digitálních televizních soustavách.

Pro návrh vlastních zkušebních obrazců, nebo pro úpravu existujících, je k dispozici návrhový systém TRF Manager. Program umožňuje sestavení vlastního obrazce z připravených komponent během několika minut. Každá komponenta má své specifické vlastnosti, pomocí nichž návrhář určí její funkci. Klepnutím na obrázek v levé části zobrazíte okno s rozpracovaným návrhem obrazce.
, 2023