Vítejte na stránkách Epsillon!
Server map
Map
English Czech
 TV generátory  touchSEMI  Zákaznická řešení  Download  Epsillon     E-Mail 

16. Ledna 2019

OBSAH

Úvodem
1. TV generátor TVEGEN
2. Konfigurace a instalace generátoru
2.1 Nastavení konfiguračních propojek, výměna EPROM
2.2 Instalace a uvedení do provozu
3. Obsluha generátoru
4. Programové vybavení
4.1 Spuštění programu TVEGEN.EXE
4.2 Konfigurační soubor TVEGEN.CFG
4.3 Postup při návrhu obrazce, nebo průběhů
4.4 Orientace na obrazovce a výběr z menu
4.5 File (práce se soubory)
4.5.1 Výběr souboru
4.5.2 Pracovní a datový soubor
4.5.3 Open (otevření pracovního souboru)
4.5.4 Close (uzavření pracovního souboru)
4.5.5 Save (uložení pracovního souboru)
4.5.6 Save as (uložení pracovního souboru pod jiným jménem, nebo
   jinam
4.5.7 Rename (přejmenování souboru)
4.5.8 Delete (smazání souboru, zrušení adresáře)
4.5.9 Link (spojování datových souborů)
4.5.10 Remove (vyjmutí datového souboru)
4.5.11 Show (přepínání módů zobrazení informací o souborech)
4.5.12 Quit (ukončení práce s programem)
4.6 Pattern (editace obrazce)
4.6.1 Barevné režimy zobrazení
4.6.2 Prostředí v menu Pattern
4.6.3 Picture (přenesení obrázku)
4.6.4 Text (zápis textu)
4.6.5 Move (přenesení výřezu)
4.6.6 Zoom (zvětšení oblasti)
4.6.7 Mouse (nastavení rychlosti myši)
4.6.8 Clear (mazání bloku, půlsnímku)
4.6.9 Pen (vynášení perem)
4.6.10 Line (vynášení úseček)
4.6.11 Triangle (vynášení trojúhelníků)
4.6.12 Rectangle (vynášení pravoúhelníků)
4.6.13 Ellipse (vynášení elips, kružnic)
4.6.14 Fill (vyplňování oblasti)
4.7 TV Lines (editace televizních řádků)
4.7.1 Prostředí v menu TV Lines
4.7.2 TV Line (nastavení televizního řádku)
4.7.3 Change (výměna obsahu televizních řádků)
4.7.4 Copy (přenos obsahu televizního řádku)
4.7.5 Grid (zobrazení s rastrem, nebo bez něj)
4.7.6 Clear (smazání obsahu televizního řádku, nebo půlsnímku)
4.7.7 Compare (zapsání řádku do pomocné paměti)
4.7.8 Width (pomocné zobrazení polohy)
4.7.9 Sync. PAL (doplnění synchronizace)
4.7.10 Parametry synchronizace PAL
4.7.11 Fill (vyplnění řádku, nebo půlsnímku)
4.8 Comment (doplnění obrazce poznámkami)
4.8.1 Prostředí v menu Comment
4.8.2 Save (přesun textu z pomocného do hlavního bloku poznámek)
4.8.3 Delete (smazání textu v pomocném bloku poznámek)
4.8.4 Ctrl Y (smazání řádku s kurzorem)
4.8.5 Undo (přesun textu z hlavního bloku poznámek do pomocného)
4.9 Help (průvodce programem)
4.9.1 Prostředí v menu Help
4.9.2 About (zobrazení informací o verzi programu, copyright)
4.9.3 Previous (zobrazení předchozího textu)
4.9.4 Index (zobrazení a výběr v rejstříku)
4.9.5 Search (hledání řetězce, strany, nebo následujícího
    nadpisu)
4.10 Utilita PCXCED.EXE
4.11 Utilita TVEGPCX.EXE
4.12 Utilita TESTBIN.EXE
4.13 Registrace programového vybavení
5. Základní použití generátoru TVEGEN při nastavování televizních
  přijímačů
5.1 Nastavení rozměru a linerity obrazu
5.2 Středění obrazu
5.3 Kontrola a nastavení konvergencí
5.4 Kontrola a nastavení čistoty barev
5.5 Nastavení stupnice šedé
5.6 Základní nastavení dekodéru PAL
Dodatek A - Zapojení konektoru CANNON 15
Dodatek B - Přehled základních obrazců
Dodatek C - Přehled grafických souborů PCX
Dodatek D - Doslov výrobce
Úvodem
S vývojem televize se vyvíjejí i zařízení, která slouží ke kontrole, analýze a hodnocení televizního signálu, obrazu a zvuku. Některá tato zařízení jsou založena na principu subjektivního posuzování, jiná umožňují i objektivní měření. Oba způsoby jsou však přinejmenším stejně důležité, protože konečným článkem televizního přenosu je divák a většina hodnocení slouží k tomu, aby dostával kvalitní obrazovou a zvukovou informaci.
V servisní praxi, ve vývojových laboratořích, ale i na dalších pracovištích, jsou velmi rozšířené tzv. televizní generátory zkušebních obrazců. Jejich použití může být různé, ale zpravidla se používají ke kontrole a nastavování obvodů televizních přijímačů a videorekordérů. Tyto generátory lze rozdělit, podle kvalitativního hlediska, do několika tříd.
Nejnižší třídu tvoří jednoduché televizní generátory, které jsou obvykle vybaveny pouze dvěma nezávislými multivibrátory, jež produkují obdélníkové impulsy. Kmitočet prvního bývá v rozsahu od 300 do 600 Hz, což na obrazovce vytvoří 6-12 vodorovných pruhů a kmitočet druhého v rozsahu od asi 75 kHz do 175 kHz, což vytvoří 5-11 svislých pruhů. Tato skupina generátorů vyniká mimořádnou jednoduchostí. Signál na jejich výstupu se však normovaným průběhům podobá jen velmi vzdáleně. Jejich stabilita je špatná a pro použití v barevné televizi jsou nevhodné.
Do střední třídy řadíme generátory, které jsou řízeny krystalovým oscilátorem. Jeho kmitočet je v několika následujících stupních postupně dělen, čímž je získána poměrně široká škála signálů, ze kterých jsou pak odvozeny požadované televizní průběhy včetně synchronizace. Vyšší příčky této skupiny zaujímají přístroje, které jsou dovybaveny obvody pro generování úplného barevného TV signálu PAL. Nezřídka se v této třídě setkáme s generátory, které obsahují i obvody pro vytváření zvukového zkušebního signálu. Tyto typy generátorů poskytují na výstupu signál, který zpravidla vyhovuje platné televizní normě. Díky svým vlastnostem a pořizovací ceně jsou velmi oblíbené.
Nejvyšší třídu tvoří přístroje, které jsou řešeny pomocí speciálních integrovaných obvodů, jež pracují jako periferní zařízení řídícího mikroprocesoru. Ve většině případů jsou vybaveny i kvalitním modulátorem a výstupním atenuátorem. Samozřejmostí jsou obvody pro generování zvukových zkušebních signálů. Tato zařízení poskytují na výstupu vysoce jakostní TV signál (často i v různých soustavách) a jsou určena opravdu pro nejnáročnější použití (TV studia, apod.). Svému uživateli nabízejí celou řadu doplňkových funkcí a dokonalý komfort obsluhy.
Televizní generátor TVEGEN se řadí mezi špičku ve střední třídě. Produkuje nejen úplný barevný TV signál PAL, ale umožňuje i návrh vlastních zkušebních obrazců a průběhů a to i v dalších soustavách (NTSC, aj.). Každý z obrazců je možné zobrazit jak v osmi barevných režimech, tak i v inverzní podobě. Generátor je vybaven i obvody pro vytváření zvukového zkušebního signálu. Navíc obsahuje celou řadu funkcí, které lze výhodně využít například při prodeji videotechniky, při propagaci firem a jejich služeb či zboží, ale i ve vývojových nebo specializovaných školních laboratořích.
Komplet TVEGEN se skládá ze dvou částí: hardware a software. Hardware představuje vlastní TV generátor, který po vložení naprogramované paměti typu EPROM generuje požadovaný TV signál. Software pak zahrnuje programové vybavení, jehož pomocí lze získat data, která budou do této paměti uložena.


1. TV generátor TVEGEN
Blokové zapojení generátoru stručně zachycuje obr. 1. Srdcem přístroje je datová paměť EPROM, která obsahuje všechny údaje potřebné pro generování navrženého obrazce (resp. televizních průběhů) a početných pomocných signálů. Tyto signály se zpětně podílejí jak na dekódování obsahu paměti, tak i na řízení dalších bloků.




Obr. 1  Blokové zapojení TV generátoru TVEGEN

Základní parametry standardní verze televizního generátoru jsou přehledně shrnuty v tabulce 1. Podrobnější informace o zapojení konektoru Expansion jsou uvedeny v dodatku A.




Tabulka 1   Základní technické údaje generátoru TVEGEN


Soustava Standardně PAL (B, G, D, K), programovatelně NTSC aj.
Formát a rozlišení   204 vzorků/řádek            625 řádek
Doba trvání vzorku   typ. 314 ns
Počet obrazců 1 (osazeno EPROM 27C512)        2 (osazeno EPROM 27C010)        4 (osazeno EPROM 27C020)        8 (osazeno EPROM 27C040)        + každý v inverzní podobě        + jednobarevná plocha
Barevné režimy zobrazení jednotlivých obrazců        v základních barvách - R, G, B        v doplňkových barvách - RG, RB, GB        černobílé - B & W        vícebarevné - Multicolor
Provozní režimy   manual (přímá volba obrazce a režimu zobrazení)           auto   (automatické přepínání jednotlivých           obrazců a režimů doplněné elektronickým           střihem s efektem stmívání)
Servisní a efektové funkce  thin (zůžení zobrazovaných bodů)                flash (střídání bílé plochy a obrazce)
Indikace    Low Power LED
Konektor Expansion signály R0-R2, G0-G2, B0-B2, Blank, Sync.,           H/2, Gate, 0 V, +5 V
Výstup VHF Kmitočet    37 - 100 MHz (nastavitelně) Impedance   75 Ohmů Výst. napětí  typ. 25 mV
Výstup Video Impedance   75 Ohmů Amplituda   typ. 1 Vpp
Vstup Audio  mono/stereo, typ. 1 V
Video modulace AM negativní, DSB
Audio modulace FM, 5,5 - 6,5 MHz (nastavitelně)
Int. - oscilátor  typ. 1 kHz
Barvonosný signál  kvadraturní modulace s potlačenou nosnou vlnou           standardně přepínání fáze a čtyřpůlsnímkový sled
Oscilátor      4,433 619 MHz (volně běžící)
Napájení 14 - 18 V, DC adapter (baterie) typ. 150 mA
Rozměry  190 x 42 x 132 mm (š x v x h)
Hmotnost cca 480 g




2. Konfigurace a instalace generátoru
Před zapnutím televizního generátoru je možné přenastavit některé z konfiguračních propojek, které jsou umístěny na základní desce. Jestliže jsou tyto propojky vhodně nastaveny, přistoupíme k samotné instalaci generátoru a jeho uvedení do provozu.


2.1 Nastavení konfiguračních propojek, výměna EPROM
Po odšroubování čtyř šroubů v prolisech na spodní straně přístroje opatrně odejmeme vrchní část skříňky. Uvnitř uvidíme základní desku s konfiguračními propojkami a pamětí EPROM.
Propojky JP1 a JP2 slouží k nastavení typu vložené paměti EPROM (IO 11), která obsahuje zkušební obrazce. Propojkou JP3 určíme rychlost přepínání jednotlivých obrazců a barevných režimů v provozním režimu auto a tím i dobu trvání celého přepínacího cyklu.
Paměť EPROM při výměně nejprve přizvedneme úzkým, plochým předmětem a pak ji opatrně vyjmeme. Při zasouvání zpět do patice nastavíme nejdříve její vývody tak, aby směřovaly přímo proti odpovídajícím dutinkám. Pak lehkým tlakem na vrchní část pouzdra paměť zasuneme.
V případě, že byl generátor na zvláštní přání vybaven paticí s nulovou silou (TEXTOOL), vyjmeme paměť po odklopení krátké páčky. Když je paměť opět vložena, páčku vrátíme zpět do vodorovné polohy.
Upozornění: před nastavováním konfiguračních propojek, ale i při výměně EPROM (IO 11) musí být generátor vypnut a odpojen od všech zařízení. Na základní desce se nedotýkejte žádných kovových částí, součástek, ani spojů generátoru. Propojky JP1 a JP2 je možné nastavit pro danou paměť EPROM jen do určených poloh (obr. 2). Obdobně i vložení paměti EPROM lze provést pouze tak, jak ukazuje obr. 2. Při nedodržení těchto zásad by mohlo dojít k poškození přístroje.


2.2 Instalace a uvedení do provozu
Generátor nejprve propojíme s příslušným zařízením, například televizorem, pomocí vhodných propojovacích vodičů. Pokud budeme propojovat výstup VHF generátoru s příslušným vstupem televizoru, použijeme k tomu vodiče CINCH-VHF. Jestliže chceme propojit výstup Video, pak použijeme buď vodiče CINCH-CINCH, nebo CINCH-SCART. Pro spojení výstupů generátoru s měřícími zařízeními lze využít i univerzálního vodiče CINCH-BNC.
Napájení generátoru zajišťuje externí síťový adaptér, nebo baterie. Zdroj stejnosměrného napětí připojíme do konektoru označeného DC. Tím je instalace ukončena.
Nyní můžeme generátor zapnout spínačem v levé části čelního panelu (Power). Po zapnutí se rozsvítí indikace 1. obrazce a režimu Multicolor. Na výstupech generátoru jsou odpovídající signály.
Poznámka: při spojení s televizorem přes vstup VHF je třeba naladit přijímač na signál generátoru (v počáteční části pásma VHF); při spojení přes vstup video je nutné přepnout přijímač na tento vstup, pokud již nebyl přepnut (například zasunutím konektoru SCART).


Obr. 2  Nastavení konfiguračních propojek na základní desce generátoru
3. Obsluha generátoru
Generátor TVEGEN se obsluhuje pouze pomocí několika ovládacích prvků. Na zadní straně přístroje je přepínač provozních režimů (auto, manual) a spínač funkce Thin. Na čelní straně generátoru se pak nachází spínač napájení (Power) a tlačítka pro volbu obrazce (Pattern) a barevného režimu zobrazení (Mode).
Pokud je přepínač režimů v poloze manual, provádíme volbu obrazce a barevného režimu zobrazení ručně tlačítky Pattern a Mode. Tlačítkem Pattern po-stupně přepínáme jednotlivé obrazce a jejich inverzní podoby. Aktuální stav je indikován na čelním panelu. Po osmém obrazci následuje jednobarevná plocha (její inverzní podobou je černá plocha) a obrazec číslo 2 s efektem Flash. Libovolný z obrazců je možné zobrazit v jednom z osmi barevných režimů, který si navolíme tlačítkem Mode. Aktuální režim je opět indikován na čelním panelu.
Pokud je přepínač režimů v poloze auto, přepínají se automaticky všechny obrazce a barevné režimy podobně, jako bychom to dělali tlačítky Pattern a Mode. Přepínání je navíc doplněno elektronickým střihem s efektem stmívání. Dobu trvání přepínacího cyklu je možné nastavit vnitřní propojkou (viz 2.1 Nastavení konfiguračních propojek, výměna EPROM).
Pokud je zařazena funkce Thin, budou se jednotlivé body zobrazovat s tmavým obroubením ze stran. V režimu auto je současně zrušen efekt stmívání. Tato funkce je určena především pro servisní aplikace generátoru.
Poznámka: jestliže je přepínačem Pattern nastavena jednobarevná plocha (i v inverzní podobě a v libovolném barevném režimu), je pro zobrazení použita synchronizace obrazce 1.


4. Programové vybavení
Kompletní programové vybavení je dodáváno ve dvou variantách: omezené a plné (profesionální). Omezená varianta se liší od plné tím, že neumožňuje práci se soubory v binárním tvaru, ale pouze s komprimovanými. Takový soubor je pak třeba, před uložením do paměti EPROM, převést do binárního formátu. Tuto službu může poskytnout např. uživatel profesionální varianty, nebo specializovaná firma.
Plná varianta programového vybavení navíc obsahuje speciální utility, jež mohou usnadnit práci s binárními datovými soubory, editaci barev obrázků PCX, aj.


4.1 Spuštění programu TVEGEN.EXE
Program TVEGEN.EXE pracuje na počítačích typu IBM PC/AT a kompatibilních, které jsou vybaveny operačním systémem MS-DOS 3.3 a vyšším a BIOS-em datovaným 15/11/1985 a pozdějším. K práci potřebuje 640 KB RAM, diskové zařízení, grafickou kartu VGA a instalovanou myš (MS-Mouse).
Optimální konfiguraci představuje počítač PC/AT 386 se systémovým taktem 40 MHz, rychlým pevným diskem, S-VGA barevným monitorem a třítlačítkovou myší.


Před spuštěním TVEGEN.EXE se doporučuje odinstalování všech nepotřebných rezidentních programů. Jinak by se mohly objevit chybové hlášky o nedostatku paměti, případně by mohlo dojít i ke kolizi mezi programy.


Obr. 3  Úvodní obrazovka programu TVEGEN 2.0


Pro spouštění programu je vhodné si vytvořit vlastní soubor TVEGEN.BAT, který zajistí nastavení všech adresářů do požadovaného stavu a spustí program TVEGEN.EXE s potřebnými parametry. Při spouštění lze programu TVEGEN předat cestu k datovým souborům, jejich rozšíření a několik dalších přepínačů.
Úplnou cestu k datovým souborům a jejich rozšíření předáme takto:
TVEGEN.EXE C:\TVEGEN\*.TVG. Pokud bude cesta chybně zadána, vypíše se na obrazovku chybová hláška.
Přepínače, jejichž seznam je uveden níže, se při spouštění předávají tímto způsobem: TVEGEN.EXE /n /c.


/n  přepínač povoluje inicializaci podle standardních tabulek v programu TVEGEN.EXE (konfigurační soubor TVEGEN.CFG nebude použit a ani není nutné, aby existoval)
/o  tento přepínač způsobí vypnutí zvukových efektů (má přednost i před přepínačem v konfiguračním souboru TVEGEN.CFG, který není nutné z tohoto důvodu modifikovat)
/g  nastavení grafického režimu 640 x 480 (standardně se nastavuje režim 640 x 400); přepínač se používá zejména při problémech s inicializací grafiky
/u  v grafickém režimu 640 x 480 zakazuje tento přepínač posuv obrazu do středu obrazovky; v režimu 640 x 400 zakazuje zobrazení spodní části myši v dolním menu
/c  přepínač dovoluje práci i s českými znaky (Latin II-852); pokud nebude nastaven, lze pracovat pouze s anglickými (English-437)


Pokud dojde při inicializaci k chybě, program vypíše na obrazovku chybovou hlášku a končí. Současně je DOSu předán parametr, který určuje druh chyby. Jeho bity mají níže popsaný význam (ostatní jsou nepoužité).


0. bit ... nenalezen konfigurační soubor TVEGEN.CFG
1. bit ... chyba při inicializaci myši
2. bit ... příliš málo volného místa v paměti
3. bit ... mnoho parametrů na příkazové řádce
4. bit ... program nelze spustit (zřejmě byl nežádoucím způsobem
modifikován, nebo byl napaden virem)
5. bit ... chybný přepínač
6. bit ... chybně zadaná cesta k datovým souborům


4.2 Konfigurační soubor TVEGEN.CFG
Konfigurační soubor TVEGEN.CFG umožňuje uživateli nastavení některých parametrů prostředí. Po spuštění programu TVEGEN.EXE (bez přepínače '/n') bude nejprve hledán v aktuálním adresáři. Pokud nebude nalezen, pokračuje hledání v adresáři s TVEGEN.EXE. Pokud ani tam nebude nalezen, bude ohlášena chyba.
Při provádění změn v konfiguračním souboru (zpravidla pomocí běžného textového editoru) je nutné pracovat zásadně v režimu přepisování. Přepisujeme pouze předepsané údaje, protože jinak by se soubor mohl stát nečitelným, což by vedlo k chybné inicialiazaci. Po úpravách jej vždy uložíme.
V konfiguračním souboru je možné nastavit jednotlivé RGB složky barev, které jsou používány v příslušných režimech v menu Pattern (palety multicolor, red, green, yellow, blue, magenta, cyan a black & white), ale i při editaci poznámek (paleta multicolor). Dále lze nastavit barvy prostředí (paleta menu) a nakonec i parametry myši a zvuku (tabulka Mouse & Sound).
RGB složky barev mohou nabývat pouze hodnot v rozsahu 0..63 (dekadicky). Parametry myši nastavujeme podle nabídnutých údajů.


4.3 Postup při návrhu obrazce, nebo průběhů
Budeme-li navrhovat vlastní obrazce, (nebo průběhy) budeme zřejmě postupovat podle tohoto schématu.


1) Otevřeme pracovní soubor v menu File.


2) Přejdeme do menu Pattern, kde vytvoříme obrazec, který bude generátor generovat.


3) V menu TV Lines můžeme zkorigovat průběhy signálu na požadovaných řádkách; pak doplníme synchronizaci a pomocné kódy pro správnou funkci generátoru.
4) Pokud budeme chtít vytvořený obrazec (průběhy) stručně popsat, přesuneme se do menu Comment.


5) Jestliže budeme při návrhu potřebovat podrobnější informace, použijeme menu Help.


Navržený obrazec, resp. zkušební průběhy, nakonec nezapomeneme uložit.


4.4 Orientace na obrazovce a výběr z menu
V nejvrchnější části obrazovky je linka s hlavním menu a položkami: File, Pattern, TV Lines, Comment a Help. Každou z nich předchází ikona, která symbolicky vyjadřuje její význam.
Po výběru z hlavního menu se vynese pomocná nabídka. Pod ní, na hlavní ploše obrazovky, se vždy objeví příslušné pomůcky a "vybavení".
Na spodním okraji obrazovky leží dolní menu. Zde jsou buď podávány, nebo žádány doplňující informace, případně jsou zde nabídnuty funkce, které lze používat téměř v libovolné fázi práce (např. při zvolených funkcích z pomocné nabídky).
Výběr z nabídnutých položek je možné realizovat buď klávesnicí pomocí "horkých" kláves (Alt + žlutě zvýrazněný znak položky), nebo nastavením myši na položku a stiskem levého tlačítka. Po výběru se položka zjasní.
Opuštění příslušné položky dosáhneme obvykle buď stiskem klávesy ESC, nebo stiskem pravého tlačítka myši (není důležité, kde se myš zrovna nachází).
Levé tlačítko myši má ve většině případů shodný význam jako klávesa Enter, pravé pak jako ESC.



Obr. 4  Výběr z položek hlavního menu
4.5 File (práce se soubory)
V tomto menu otevíráme pracovní soubor, který je možné později uzavřít, nebo uložit (i pod jiným jménem, nebo na jiné diskové zařízení). Dále zde můžeme vybraný soubor přejmenovat, nebo smazat. Mazat však lze i prázdné adresáře.
Užitečnou funkcí je možnost spojení několika datových souborů s jednotlivými obrazci do jednoho souboru s více obrazci, nebo naopak vyjmutí jednoho obrazce z takového souboru.
Praktickou pomůckou při orientaci v souborech je rozšířený mód, ve kterém obdržíme o vybraném datovém souboru podrobnější informace včetně zobrazení příslušného (zmenšeného) obrazce v černobílém režimu.
V neposlední řadě lze v menu File ukončit práci s programem a inicializovat zpět textový režim. Pokud nebyl pracovní soubor modifikován, ukončíme práci s programem i z hlavního menu po stisku kláves Alt+'x'.


4.5.1 Výběr souboru
V menu File je na hlavní ploše obrazovky okno, ve kterém je několik značek, za nimiž následuje seznam všech adresářů na aktuálním diskovém zařízení a jména souborů se zvoleným rozšířením.
Pod "Nr." se objevují čísla označených souborů pro spojování, pod "Name" jména a případně i typy datových souborů a pod čísly "1-8" údaje o obrazcích (počet, synchronizační značky).
Výběr souboru uskutečníme přesunutím posuvné lišty v okně (myší, nebo kurzorovými klávesami) na jeho jméno. Pokud stiskneme na vybraném souboru levé tlačítko myši (resp. klávesu Enter), bude soubor označen/zrušen pro spojování (viz 4.5.9 Link).
Stiskem Enter na značce ".." přejdeme o adresář výš, na značce "" vytvoříme nový adresář a na "[NEW FILE]" nový soubor. Pokud chceme přejít do nižšího adresáře, přesuneme na něj posuvnou lištu a stiskneme opět Enter.
Jestliže budeme pracovat se soubory s jiným rozšířením, vložíme jej po volbě Alt+'*' (nebo po nastavení myši na žlutý znak '*' a stisku levého tlačítka). Rozšíření může obsahovat pouze povolené znaky, nebo může být prázdné (po stisku mezerníku). Aktuálně nastavené rozšíření je zobrazeno v horní části okna pro výběr souboru.


4.5.2 Pracovní a datový soubor
Před popisem jednotlivých funkcí menu File bude dobré, když se blíže seznámíme se dvěma často používanými termíny.
Pojmem pracovní soubor představuje soubor, který je v daném čase v paměti počítače. Po inicializaci, kdy ještě nebyl otevřen žádný ze souborů, má jméno "*" a je prázdný. Po otevření souboru (funkcí Open v menu File) obsahuje načtená data a má shodné jméno jako datový soubor.
Pracovní soubor se skládá ze dvou částí. První část tvoří data obrazce (průběhů) a druhou data poznámek k vytvořenému obrazci.


Obr. 5  Výběr souboru v menu File


Datový soubor je takový soubor, jehož prostřednictvím je prováděn přenos dat mezi pamětí počítače a diskovým zařízením. Tyto soubory mají dva definované formáty: Rnd a Bin.
Formát Rnd obsahuje komprimovaná data obrazců, nebo průběhů. Pro komprimaci a dekomprimaci je využit velmi rychlý algoritmus, který dovoluje práci až s cca 2,7%, ale typicky s cca 30%, objemem dat. Data poznámek nejsou komprimována, ale pouze zkrácena na nejmenší potřebnou délku a uložena na konec souboru.
Formát Bin obsahuje data obrazců (průběhů) přímo v binární formě, která je (na rozdíl od komprimované) vhodná pro programování pamětí EPROM. Na konci souboru jsou opět uložena data poznámek k vytvořenému obrazci, nebo průběhům.
Soubor ve formátu Rnd lze převést na Bin, stejně jako naopak. Poznámky jsou v obou formátech čitelné i pomocí běžných "prohlížecích" programů.


4.5.3 Open (otevření pracovního souboru)
V okně pro výběr souborů nastavíme posuvnou lištu na zvolený datový soubor (typu Rnd, nebo Bin) nebo na nově vytvořený soubor nulové délky. Potom aktivujeme položku Open. Výsledek operace je vypsán v dolním menu.
Pokud se v paměti dosud nachází neuložený pracovní soubor, je nejprve nabídnuto jeho uložení ve zvoleném formátu.


4.5.4 Close (uzavření pracovního souboru)
Jestliže bylo (funkcí Open) spojeno jméno pracovního souboru se jménem datového souboru na diskovém zařízení, bude po volbě položky Close pracovní soubor uzavřen. Pokud však obsahuje nějaké změny, dostaneme nejprve možnost jejich uložení ve zvoleném formátu. Pak bude jménu pracovního souboru, stejně jako po inicializaci, přiřazen znak '*'. Výsledek operace je vypsán v dolním menu.


4.5.5 Save (uložení pracovního souboru)
Po volbě položky Save se uloží aktuální pracovní soubor z paměti počítače na diskové zařízení ve tvaru datového souboru.
Typ datového souboru si zvolíme výběrem z nabídky. Operaci lze přerušit pomocí ESC, nebo výběrem Cancel.
Soubor je ukládán vždy na diskové zařízení, ze kterého byl načten. Rovněž i jeho jméno a rozšíření je shodné s původním souborem. Pokud nemá pracovní soubor dosud jméno ('*'), bude uložen pod jménem 'noname' do adresáře nastaveného po inicializaci, případně do adresáře, kam byl zapsán poslední datový soubor.


4.5.6 Save as (uložení pracovního souboru pod jiným jménem, nebo jinam)
Funkce pracuje podobně jako Save, avšak pracovní soubor je ukládán vždy do aktuálně nastaveného adresáře. Jméno souboru lze ponechat, nebo i změnit. Vytvořený datový soubor má aktuálně nastavené rozšíření.



Obr. 6  Hláška "Soubor již existuje" s dotazem "Přepsat?" při pokusu o uložení souboru shodného jména funkcí Save As


4.5.7 Rename (přejmenování souboru)
Pomocí funkce Rename přejmenujeme vybraný soubor, přičemž není důležité, jestli se jedná o korektní datový soubor nebo ne. Nové jméno souboru musí odpovídat konvencím DOSu. Jako rozšíření přejmenovávaného souboru je ponecháno právě nastavené. Výsledek operace je vypsán v dolním menu.
4.5.8 Delete (smazání souboru, zrušení adresáře)
Funkce Delete umožňuje smazat vybraný soubor, případně zrušit prázdný adresář. Před samotným provedením je vždy žádáno potvrzení volby. Když bychom ji nepotvrdili, mazání (ani zrušení adresáře) se neprovede. Pokud volbu potvrdíme, operace se uskuteční a o výsledku je podána zpráva v dolním menu.


4.5.9 Link (spojování datových souborů)
Jestliže chceme spojit několik datových souborů do jednoho, je třeba nejprve označit jednotlivé soubory. Při označování se každému z nich přidělí číslo, které určuje pořadí obrazce v cílovém souboru. Označení (resp. zrušení označení) dosáhneme nastavením posuvné lišty (myší, kurzorovými klávesami) na příslušný soubor a stiskem Enter (levého tlačítka myši). Označit lze jen datové soubory ve formátu Rnd, nebo Bin.
Spojování datových souborů slouží k tomu, abychom získali kompaktní celky pro programování pamětí EPROM s větší kapacitou. Proto musí být počet označených souborů 2, 4, nebo 8. Dále je u každého z datových souborů požadována synchronizační značka indikující vložená data pro synchronizaci (PAL, popřípadě Other).
Jsou-li soubory správně označeny, provede se po volbě Link jejich spojení. Výsledný soubor je zapsán do aktuálního adresáře pod nastaveným jménem a s aktuálním rozšířením (formát souboru si můžeme zvolit buď Rnd, nebo Bin). O výsledku operace je podána informace v dolním menu.


Obr. 7  Označení souborů pro spojování funkcí Link (rozšířený mód zobrazení informací o souborech)
4.5.10 Remove (vyjmutí datového souboru)
Ze souboru, který byl vytvořen spojením několika datových souborů, lze vyjmout libovolný z nich. Po vyjmutí zůstává "linkovaný" soubor nezměněn.
V okně pro výběr souborů tedy nejprve nastavíme posuvnou lištu na "linkovaný" soubor a pak aktivujeme funkci Remove. Vložíme jméno souboru, do kterého budou přenesena data a vybereme jeho formát (soubor bude vytvořen v aktuálním adresáři a bude mít aktuálně nastavené rozšíření). Nakonec zvolíme jeden z nabídnutých datových bloků a to přímo z klávesnice, popřípadě myší.
Při volbě myší se můžeme pohybovat buď v horní části okna pro výběr souborů, kde jsou vynesena čísla "1-8", nebo v oblasti, kde jsou synchronizační značky "linkovaného" souboru, případně na obrazovce odpovídajícího televizoru (vedle okna pro výběr souborů).
Po provedení operace se v dolním menu objeví informace o úspěšnosti.


4.5.11 Show (přepínání módů zobrazení informací o souborech)
Pomocí této funkce získáme podrobnější informace (zejména) o datových souborech.
V okně pro výběr souborů se vypíší i formáty datových souborů (Rnd, Bin), počty uložených obrazců a jejich synchronizační značky (-... obrazec neuložen, P... PAL sync., O... vlastní sync., N... žádná sync.). Vpravo od tohoto okna je stěna z televizorů, na jejichž obrazovkách se objeví obrazce, které jsou uloženy v právě vybraném datovém souboru. Obrazce jsou zmenšeny a konvertovány do černobílého tvaru.
V dolním menu je vypsán první řádek poznámek, přičemž případné barevné změny jsou převedeny do znaku dvojitého vykřičníku. Pokud vybraný soubor neobsahuje data obrazce (není formátu Rnd, Bin), vypíše se pouze několik jeho prvních bytů v ASCII tvaru.
Opětovnou volbou funkce Show přejdeme zpět k zobrazení jen základních informací (jméno, datum a hodina vytvoření, délka).


4.5.12 Quit (ukončení práce s programem)
Funkce Quit slouží k ukončení práce s programem TVEGEN a k přechodu zpět do textového režimu DOSu.
Pokud je v paměti modifikovaný pracovní soubor, bude nejprve nabídnuto jeho uložení ve zvoleném formátu. V případě, že pracovní soubor nebyl modifikován, je možné ukončit práci s programem i z hlavního menu klávesami Alt+'x'.


4.6 Pattern (editace obrazce)
Menu Pattern je určeno pro vlastní návrh a editaci obrazců. Při návrhu lze výhodně používat i obrázky ve formátu PCX, které mohly být vytvořeny některým z grafických programů. Pro zápis textu je k dispozici několik druhů fontů, přičemž typ Normal podporuje i znaky české abecedy.
K usnadnění editace slouží funkce přenášející zvolený výřez obrazce na jiné místo a prakticky orientovaná lupa. Obrazec, nebo jeho část, lze také smazat. Během práce je možné podle potřeby měnit rychlost myši (i nezávisle v osách X, Y).
Samozřejmostí je podpora zakreslování jednoduchých obrazců a to buď přímo ("perem"), nebo pomocí vhodných funkcí. Mezi nimi nechybí ani funkce pro vynášení elips s volitelnými velikostmi poloos, takže se při vhodném nastavení redukují na kružnice. Zajímavé je i vyplňování uzavřených oblastí jedním z nabídnutých vzorů.
Při práci je dovoleno libovolně měnit aktuální kreslicí barvu a barevný režim zobrazení.
V dolním menu jsme stále informováni o aktuální poloze kurzoru, editovaném půlsnímku a jsou zde nabídnuty i některé speciální funkce, které lze volit téměř v libovolné fázi editace. Jedná se například o zobrazení nastaveného půlsnímku, sejmutí obrazovky, alternování půlsnímků a zobrazení ve formě úzkých, černě obroubených proužků.
Při editaci modifikujeme vždy pouze obsah zobrazované části televizních řádků 24..310 (první půlsnímek) a 336..622 (druhý půlsnímek). Zatemněné části řádků, ale i řádky 23 a 623 zůstávají beze změny (platí pro standardní synchronizaci PAL).

Obr. 8  Menu Pattern s vyneseným obrazcem


4.6.1 Barevné režimy zobrazení
Každý obrazec může být zobrazen ve třech základních barevných režimech: červeném (R), zeleném (G) a modrém (B). Kromě toho lze základní režimy i vzájemně kombinovat, čímž obdržíme čtyři další (RG, RB, GB, RGB).
Až doposud byla data EPROM reprezentována jako úroveň signálu příslušné barvy (barev). Osmý režim, vícebarevný (Multicolor), však přináší změnu. Data jsou zde reprezentována jako kódy pevně definovaných barev.


4.6.2 Prostředí v menu Pattern
Po vstupu do menu se nejprve vynese televizor, na jehož obrazovce bude probíhat editace obrazce. Nyní obrazovka obsahuje aktuálně nastavený půlsnímek.
V oblasti pomocné nabídky je umístěna nejen řada funkcí, ale je zde i aktuální paleta barev a zvolený režim zobrazení. Barvu z palety vybereme buď přímou volbou z klávesnice (klávesami 1-8), nebo myší. Režim zobrazení nastavíme klávesami Shift+'R' (G, B, M), nebo opět myší.
V dolním menu se ukazuje pozice kurzoru na obrazovce. Hodnoty X, Y udávají polohu kurzoru vztaženou k levému hornímu rohu obrazovky. Rozsah X je 1..166 a Y 1..287. V závorce za hodnotou Y jsou pak uvedeny odpovídající televizní řádky v lichém a sudém půlsnímku.
Na pravé straně dolního menu vidíme aktuálně nastavený půlsnímek, do kterého se bude zapisovat. Při přepínání půlsnímků (klávesami Alt+'d', myší) se občas vyroluje okénko, které je na pravém okraji televizoru. Znamená to, že půlsnímek na obrazovce není totožný s půlsnímkem pro zápis. Pokud bychom navíc udělali na obrazovce nějaké změny, rozsvítí se (bíle) všechny nastavovací prvky v okénku, což signalizuje, že obrazec na obrazovce již přesně neodpovídá ani původně vynesenému půlsnímku, nebo snímku. Zhasnutí, ale i zarolování okénka, dosáhneme například volbou Display, nebo Scan Screen ve Special Functions.


Obr. 9  Nastavení půlsnímku pro zápis


Special Functions obsahují několik funkcí, které je dovoleno použít téměř v libovolné fázi editace. Jsou jimi: Display, Scan Screen, Alternate a Thin.
Pomocí Display můžeme na obrazovku kdykoliv vynést právě nastavený půlsnímek. Pokud nebudeme používat stínových technik editace, zvolíme tuto funkci vždy po přepnutí půlsnímku, takže vyrolované okénko vpravo na televizoru se zase ihned uzavře.
Další nabízenou funkci - Scan Screen naopak využijeme velmi dobře právě při stínových technikách editace. Umožňuje nám přenést obsah obrazovky televizoru (tedy skutečně to, co vidíme) do vybraného půlsnímku.
Velmi užitečnou je i funkce Alternate. S její pomocí snadno upravíme editovaný obrazec tak, aby se ve výsledném obrazu co nejméně projevovalo rušivé blikání. To vznikne tehdy, když bude obsah blízkých televizních řádků v obou půlsnímcích příliš odlišný.
Funkce Thin ukáže editovaný obrazec ve formě úzkých, ze stran tmavě obroubených proužků.
Veškeré funkce je možné aplikovat nejen na jeden z půlsnímků, ale i na oba současně. Podobně i na obrazovce mohou být vyneseny oba půlsnímky současně. V tom případě jsou kódy barev výsledného obrazce dány aritmetickým průměrem hodnot z obou půlsnímků zaokrouhleným dolů (to odpovídá skutečnosti v jednobarevných režimech, ale ve vícebarevném, kde je využívána odlišná interpretace údajů, dojde zpravidla pouze ke zvýraznění odlišností).

Obr. 10  Výběr z nabídky Special Functions


4.6.3 Picture (přenesení obrázku)
Funkce Picture importuje obrázek ve formátu PCX, který mohl být vytvořen některým z grafických programů, na obrazovku televizoru.
Po aktivaci položky se objeví okno s nalezenými soubory, podobně jako v menu File. Na jméno vybraného souboru nastavíme posuvnou lištu a stiskneme klávesu Enter, nebo levé tlačítko myši. Je-li soubor zpracovatelný (je typu PCX verze 2.5 nebo 2.8 s paletou, max. velikost 64.000 B, rozměr nejvýše 624 x 310 bodů, počet barev 2..8), pokračujeme volbou barevné korekce.


Obr. 11  Výběr souboru s obrázkem ve formátu PCX


Zvolíme-li "No colour correction", bude obrázek vynesen barvami, jež jsou nastaveny pro daný režim zobrazení a to bez ohledu na původní barvy obrázku.
Absolutní korekce barev přiřadí původním barvám absolutně nejbližší podobnou barvu z palety v aktuálním režimu zobrazení.
Relativní korekce naopak přiřadí původním barvám takovou barvu, která má nejpodobnější poměrné zastoupení složek R, G, B. Pro barvy podobné (nebo shodné) s barvami v aktuální paletě bude výsledek obou typů korekcí shodný.

Obr. 12  Volba barevné korekce
Pak se objeví celý obrázek (i s případnou korekcí), ze kterého si vybereme požadovaný výřez (myší, nebo Enter a kurzorovými klávesami). Při nastavování výřezu již nebude barevná korekce zobrazena.
Poznámka: pokud nejsme spokojeni s polohou prvního označeného rohu, lze jej přesunout na pozici kurzoru po stisku středního tlačítka myši, nebo mezerníku (obdobně jako u funkce Move).
Potom výřez umístíme na obrazovce televizoru (myší, kurzorovými klávesami a Enter) a v dolním menu nastavíme citlivost snímání. Za okamžik se obrázek převede do nového formátu a případně i do nových barev. Po ukončení importu potvrdíme jeho platnost, nebo naopak (pokud nejsme s výsledkem spokojeni) obrázek zrušíme.


4.6.4 Text (zápis textu)
Po výběru položky uvidíme v dolním menu nabídku několika typů fontů. Normal jsou bitové fonty, Bold, Script a Ordinary vektorové. Než si z nich jeden vybereme, můžeme ještě nastavit směr psaní textu (vodorovně - Scroll Lock nesvítí, odzdola nahoru pod úhlem 90 - Scroll Lock svítí).
Pak se na obrazovce televizoru objeví okénko, které představuje hrubý obrys textu, jež zapisujeme v dolním menu. Při psaní se bude úměrně zvětšovat. Kdyby již mělo přesáhnout okraj obrazovky, nebude možné zapsat další znaky (pozor tedy zejména na velká okénka poblíž okraje).
Velikost okénka (a tím i textu) lze měnit buď myší po stisku středního tlačítka, nebo kurzorovými klávesami stisknutými současně s klávesou Shift (to neplatí je-li již v dolním menu zapsán nějaký text). Velikost bitových fontů se mění skoky, zatímco velikost vektorových téměř plynule.
Po zapsání textu ještě můžeme změnit jeho velikost a barvu, jakou má být vynesen. Potom text umístíme (myší, kurzorovými klávesami a Enter).
Poznámka: pokud byl program spuštěn s přepínačem '/c', je u fontů Normal nabízena možnost práce s českými znaky (Latin II-852), nebo s anglickými (English-437).


4.6.5 Move (přenesení výřezu)
Pomocí funkce Move přenášíme pravoúhlé výřezy z libovolného místa obrazovky televizoru na jiné. Výřez se přenáší vždy do nastaveného půlsnímku a na obrazovce je pouze aktualizován zobrazený půlsnímek (což je výhodné zejména při používání stínových technik editace). Původně označená oblast se nemění.
Myší, nebo Enter a kurzorovými klávesami, označíme obrys výřezu. Pak jej přesuneme na požadované místo a umístíme. Při označování obrysu myší často využijeme i střední tlačítko, po jehož stisku se přesune první roh výřezu na pozici kurzoru (resp. po stisku mezerníku na klávesnici).


4.6.6 Zoom (zvětšení oblasti)
Funkce Zoom umožňuje vynesení a editaci vybrané oblasti obrazovky televizoru v několikanásobném zvětšení.
Po její aktivaci nastavíme kurzor na požadované místo a stiskneme levé tlačítko myši, nebo Enter. Do levého horního rohu obrazovky se vynese okénko, ve kterém se objeví zvětšená oblast.
Jednotlivé body můžeme snadno modifikovat. Stiskneme-li levé tlačítko myši (Enter), zobrazí se bod pod kurzorem v nastavené barvě. Pokud by již tuto barvu měl, zobrazí se černě (toggle). Po stisku středního tlačítka myši (mezerník) bude bod pod kurzorem vymazán (reset).
V okénku zapisujeme jen do nastaveného půlsnímku, přičemž tyto body se ukazují tak, jak budou vidět v zobrazeném půlsnímku. Po opuštění okénka se všechny změny promítnou i v příslušném místě obrazce.


Obr. 13  Editace detailů v okénku funkce Zoom


4.6.7 Mouse (nastavení rychlosti myši)
Funkcí Mouse snadno změníme rychlost myši, která byla nastavena při inicializaci. Nově nastavená rychlost platí pouze do opuštění menu Pattern. Po volbě funkce nastavujeme rychlost myši buď zvlášť ve vodorovném (X) a ve svislém (Y) směru, nebo využijeme pomocných funkcí Together (rychlosti v obou směrech se mění o stejnou hodnotu) či Speed Y=X (rychlosti jsou v obou směrech shodné).
Nastavování realizujeme myší, případně horkými klávesami a kurzorovými šipkami. Nová rychlost myši bude platná ihned po opuštění funkce Mouse.


4.6.8 Clear (mazání bloku, půlsnímku)
Funkce Clear slouží ke smazání bloku uvnitř nastaveného půlsnímku, nebo celého půlsnímku. Po aktivaci funkce si tedy nejprve vybereme jednu z nabídnutých možností.
Při mazání bloku (půlsnímek, ve kterém se bude mazat lze měnit) je třeba nejprve známým způsobem označit jeho obrys (myší, Enter a kurzorovými klávesami). Ihned po označení bude blok smazán.
Pokud mažeme celý půlsnímek, nastavíme jej již před volbou Clear.
Funkce zruší pouze tu část řádků, která se zobrazuje na obrazovce televizoru (řádkové zatemňovací impulsy aj. jsou zachovány).



Obr. 14  Modifikace rychlosti myši pro práci v menu Pattern


4.6.9 Pen (vynášení perem)
Pomocí funkce Pen na obrazovce televizoru kreslíme podobně jako perem. Po stisku levého tlačítka myši a pohybu kurzoru bude vynášena čára nastavenou barvou. Jednotlivé body zakreslíme na pozici kurzoru stiskem klávesy Enter.
Pokud bude rozsvícen Scroll Lock, lze kreslit čáry i kurzorovými klávesami podobně jako na známé "magické tabulce".
Barvu čáry je možné, stejně jako u podobných funkcí, měnit i v průběhu vynášení (myší, klávesami 1-8).


4.6.10 Line (vynášení úseček)
Funkce Line vynáší úsečky nastavenou barvou. Myší, nebo klávesou Enter a kurzorovými šipkami označíme nejprve jeden krajní bod a pak druhý. Mezi oběma body bude vynesena úsečka.
Nejsme-li spokojeni s polohou prvního krajního bodu, přesuneme jej na současnou pozici kurzoru po stlačení středního tlačítka myši, či mezerníku (podobně jako u dalších funkcí).


4.6.11 Triangle (vynášení trojúhelníků)
Velmi snadno zakreslíme na obrazovku televizoru libovolné trojúhelníky. Nejprve označíme první a druhý vrchol a nakonec i třetí. Mezi vyznačenými vrcholy bude vynesen odpovídající trojúhelník.
Vrcholy označíme myší, nebo klávesou Enter. Pokud se stlačeným (levým) tlačítkem myši opustíme plochu obrazovky televizoru (např. při změně barev), je třeba zajet zpět zase se stlačeným tlačítkem. Jinak budou předchozí vrcholy zrušeny (stejně to platí i pro obdobné funkce).


4.6.12 Rectangle (vynášení pravoúhelníků)
Funkce Rectangle umožňuje jednoduché vynášení čtverců, či obdélníků. Nejprve opět označíme jeden z rohů (myší, klávesou Enter) a potom druhý, protilehlý. Pak bude vykreslen příslušný pravoúhelník.
Při označování není důležité, zda je první roh levým horním, nebo pravým dolním.


4.6.13 Ellipse (vynášení elips, kružnic)
Funkce Ellipse zakresluje elipsy, u kterých máme možnost nastavovat velikosti obou poloos. Takto tedy bez obtíží zakreslíme i kružnice.
Elipsa bude vynesena uvnitř obdélníkového obrysu tak, že strany tohoto obrysu jsou tečnami elipsy. Obrys označujeme podobně jako ve funkci Rectangle.
Poznámka: při kreslení kružnic je třeba dodržet vzájemný poměr stran obdélníkového obrysu. Pokud označíme délku vodorovné strany X a délku svislé strany Y, pak platí: Y=2,3 X. Délky stran dosazujeme v bodech (viz údaj Position v dolním menu).


4.6.14 Fill (vyplňování oblasti)
Funkcí Fill vyplníme i poměrně složité oblasti, které by však měly být vždy ohraničeny a to nejlépe jednobarevně.
Před vyplňováním si nejdříve zvolíme jeden z nabídnutých výplňových vzorů a barvu, jakou má být vynesen. Pak umístíme kurzor dovnitř oblasti (nad ohraničení) a stiskneme levé tlačítko myši, resp. Enter.
Funkce modifikuje pouze tu oblast televizních řádků, která se zobrazuje na obrazovce (řádkové zatemňovací impulsy aj. jsou zachovány).


4.7 TV Lines (editace televizních řádků)
Menu TV Lines je určeno pro editaci jednotlivých televizních řádků, které jsou vidět přímo na stínítku osciloskopu. Řádky se zobrazují buď v kladné, nebo v záporné polaritě. Při editaci obvykle používáme rastr, na němž je přesně vidět, jakou úroveň mají jednotlivé vzorky TV signálu.
Práci částečně usnadňují i funkce pro výměnu zadaných řádků, či pro přenos obsahu jednoho do druhého. Vybraný řádek také jednoduchým způsobem smažeme, nebo vyplníme zvolenou úrovní. V průběhu editace můžeme využít pomocnou paměť, do které lze v každém kanálu zapsat po jednom televizním řádku.
Další funkce poskytuje údaj o přesné vzdálenosti mezi určenými vzorky a v neposlední řadě je také možné doplnit zvolený televizní řádek (půlsnímek, resp. snímek) standardní synchronizací PAL a pomocnými kódy.


Obr. 15  Menu TV Lines s televizním řádkem vyneseným v kladné a záporné polaritě


4.7.1 Prostředí v menu TV Lines
V menu TV Lines máme k dispozici osciloskop, na jehož stínítku lze zobrazit a editovat libovolný z 625 řádků. Řádek, který má být zobrazen, zadáme buď přímo jeho číslem, případně jej vyhledáme šipkami v pomocné nabídce.
Osciloskop má dva kanály - A, B. Přepínání mezi nimi uskutečníme klávesou Tab, nebo myší na značce před označením Ch A, či Ch B. Na osciloskopu můžeme zobrazit buď pouze kanál A (přes celé stínítko), nebo současně kanály A a B. Číslo aktuálního televizního řádku je vyneseno zeleně v levé části obrazovky (za textem Ch X Line:).
Osciloskop se ovládá několika prvky. Tlačítka H+, H- slouží k jemnému posuvu obrazu na stínítku ve vodorovném směru (vpravo, vlevo). Obsluhují se buď myší, nebo klávesami Shift+'h', 'h'. Tlačítka V+, V- slouží naopak ke svislému posuvu obrazu. Ovládají se opět myší, nebo klávesami Shift+'v', 'v'.
Tlačítky POS a NEG zvolíme polaritu televizního signálu, ve které budeme pracovat. Přepínání se provádí myší, nebo klávesami 'p' a 'n'.
S jednotlivými televizními řádky na stínítku osciloskopu pracujeme ve dvou režimech: čtecím a zápisovém. Požadovaný režim zvolíme stiskem tlačítka Hold & Write. Pokud je stisknuté (jasně svítí), je aktivován zápisový režim. V opačném případě se nacházíme ve čtecím režimu. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že ve čtecím režimu není možné měnit obsah zobrazeného televizního řádku. K dispozici máme pouze pomocný kurzor, kterým procházíme jednotlivé vzorky TV signálu. Tlačítko ovládáme, stejně jako všechna předešlá, buď myší, nebo klávesnicí (klávesou 'w').

Obr. 16  Zobrazení obou kanálů na stínítku osciloskopu (čtecí režim, aktivní je kanál B)


Obr. 17  Editace televizního řádku v kanálu A (zápisový režim)


Vedle osciloskopu je umístěn panel Level, jenž zobrazuje aktuální úroveň, jakou má vzorek televizního signálu pod pomocným kurzorem (čtecí režim), nebo na které se nachází hlavní kurzor (zápisový režim).
V zápisovém režimu modifikujeme obsah televizního řádku v aktivním kanálu buď myší (stiskem levého, resp. středního tlačítka), nebo klávesou Enter či klávesami F1..F11".
Myší lze vkládat všechny úrovně, na kterých se nachází kurzor (levým tlačítkem), nebo v oblasti zatemňovací úrovně (blank) i obyčejný synchronizační impuls barvy - burst (středním tlačítkem).
Klávesou Enter vložíme pouze ty úrovně, na kterých se nachází kurzor. Naproti tomu klávesami F1..F11" je možné zapsat libovolnou úroveň. Klávesou F11 vložíme obyčejný burst (je obsažen v každém snímku), dalším stiskem této klávesy (označeno F11') vložíme lichý burst (je obsažen jen v lichých snímcích: 1., 3., ...) a dalším stiskem (označeno F11") sudý burst (je obsažen pouze v sudých snímcích: 2., 4., ...).
Poznámka: podrobnější informace o jednotlivých typech synchronizačních impulsů barvy jsou uvedeny v článku 4.7.10 Parametry synchronizace PAL.
V dolním menu se vypisuje aktuální poloha na televizním řádku. Vzorky, které mají indexy se znakem '#', leží v té jeho části, která je určena pro řádkový zatemňovací impuls (aj.). Vzorky s indexy bez tohoto znaku leží již v zobrazované části (platí pro standardní synchronizaci PAL a pro zobrazované řádky). V závorce za indexem příslušného vzorku je uvedena i jeho "vzdálenost" od počátku v ms.
Funkce Adjustment nastavuje standardní polohu obrazu na stínítku ve vodorovném (H), nebo svislém (V) směru. Dále umožňuje zápis synchronizační značky, která indikuje typ provedené synchronizace (PAL... standardní sync., Other... jiný typ sync., No... bez sync.). Tato značka je využívána při práci se soubory a při jejich spojování v menu File. Funkci Adjustment můžeme zvolit buď myší, nebo klávesami Alt+'a'.


Obr. 18  Výběr z nabídky funkce Adjustment
V pravé části dolního menu je vidět číslo půlsnímku, do kterého patří televizní řádek v aktivním kanálu (řádky 1..312 patří do prvního půlsnímku, řádek 313 do obou a řádky 314..625 do druhého). Přepnutím (myší, klávesami Alt+'d') zobrazíme v tomto kanálu odpovídající řádek z opačného půlsnímku.


4.7.2 TV Line (nastavení televizního řádku)
Funkce TV Line nastavuje do vybraného kanálu (A, nebo B) televizní řádek, který zde bude zobrazován. Jeho číslo zadáme klávesnicí v rozsahu 1-625.
Řádek v aktivním kanálu je možné měnit i šipkami v pomocné nabídce. Šipky ovládáme buď myší, nebo klávesnicí. Posuv na nejbližší řádek vlevo, resp. vpravo, uskutečníme současným stiskem klávesy Alt a příslušné kurzorové šipky. Posuv po 10 řádcích vlevo, resp. vpravo, pak provedeme současným stiskem klávesy Ctrl a jedné z kurzorových šipek.


4.7.3 Change (výměna obsahu televizních řádků)
Pomocí funkce Change vyměníme obsah dvou vybraných televizních řádků. Po její aktivaci si v dolním menu zvolíme, zda chceme vyměnit obsah řádku v kanálu A (nebo B) se zadaným řádkem, nebo zda chceme vyměnit obsahy řádků v kanálech A a B mezi sebou.
V prvním případě zapíšeme číslo druhého řádku klávesnicí a to v rozsahu 1-625.


4.7.4 Copy (přenos obsahu televizního řádku)
Funkce Copy přenáší obsah jednoho televizního řádku do jiného. Po provedení je tedy starý obsah cílového řádku zrušen a nahrazen obsahem zdrojového řádku. Zdrojový řádek se přitom nemění.
Po volbě funkce si vybereme, jestli budeme přenášet obsah řádku v kanálu A (nebo B) do zvoleného řádku, nebo jestli pouze přeneseme obsah řádku v kanálu A do řádku v kanálu B. V prvním případě opět zadáme číslo cílového řádku klávesnicí v rozsahu 1-625.


4.7.5 Grid (zobrazení s rastrem, nebo bez něj)
Prostřednictvím funkce Grid zobrazíme na stínítku osciloskopu rastr, na kterém můžeme sledovat, jakou úroveň mají vzorky vyneseného televizního řádku. Při opakované aktivaci funkce se zobrazení rastru zruší.
Rastry pro kladnou a zápornou polaritu televizního signálu jsou odlišné, proto jsou vždy po přepnutí polarity aktualizovány.


4.7.6 Clear (smazání obsahu televizního řádku, nebo půlsnímku)
V praxi je často potřeba zrušit obsah jednoho i více televizních řádků. Funkce Clear je určena ke smazání obsahu řádku, případně i nastaveného půlsnímku, nebo celého snímku. Na rozdíl od obdobné funkce v menu Pattern se však vždy maže obsah celého řádku (včetně řádkových zatemňovacích impulsů, aj.).
Po volbě Clear si v dolním menu vybereme, zda budeme mazat řádek v kanálu A (B), aktuálně nastavený půlsnímek, nebo oba půlsnímky. Smazání se uskuteční ihned po volbě.


4.7.7 Compare (zapsání řádku do pomocné paměti)
Velmi výhodná je funkce Compare, která načte do pomocné paměti jeden televizní řádek a zobrazí jej v příslušném kanálu současně s editovaným. Řádek zapsaný do pomocné paměti není možné modifikovat, ani jej nelze použít k přenesení do jiného (tedy ani do původního řádku, ze kterého byl načten).
Po aktivaci funkce vybereme v dolním menu kanál, ve kterém bude načtený řádek zobrazen. Pak již zadáme číslo zdrojového řádku v rozsahu 1-625. Zobrazování zrušíme (a paměť vynulujeme) vložením čísla 0. Číslo zdrojového řádku zapisujeme klávesnicí.

Obr. 19  Zobrazení TV řádku z pomocné paměti v kanálu A


4.7.8 Width (pomocné zobrazení polohy)
Funkcí Width zapneme zobrazování polohy kurzoru vztažené ke zvolenému počátku. Pokud je kurzor uvnitř aktivního kanálu, bude za počátek považována současná poloha kurzoru. Jinak se jako počáteční uvažuje bod, na kterém ležel kurzor před opuštěním tohoto kanálu.
Poloha je indikována jako modul vzdálenosti mezi zvoleným počátkem a aktuální polohou kurzoru (vlevo i vpravo od počátku je kladná). Nejprve se zobrazuje počet vzorků a v závorce za ním "vzdálenost" od počátku v ms.
Opakovanou volbou funkce zobrazování polohy zrušíme.

Obr. 20  Pomocné zobrazování polohy kurzoru vztažené k zadanému počátku


4.7.9 Sync. Pal (doplnění synchronizace)
Vybraný televizní řádek (půlsnímek, snímek) můžeme funkcí Sync. PAL doplnit o synchronizaci. Snadno provedeme buď úplnou synchronizaci PAL včetně vložení pomocných kódů, nebo si z nabídky vybereme, co vše chceme vložit.

Obr. 21  Nastavení parametrů synchronizace a potvrzení volby
Po aktivaci funkce si zvolíme, zda budeme synchronizovat televizní řádek v kanálu A (resp. B), nebo zda budeme doplňovat synchronizaci do nastaveného půlsnímku či do obou půlsnímků. Pak se v dolním menu objeví seznam parametrů, z něhož si vybereme, co vše se má vkládat (označeno svítícím kosočtvercem) a co ne (neoznačeno). Po volbě [OK] se synchronizace doplní.
Parametry nastavujeme buď myší, nebo stiskem kláves se zvýrazněnými znaky. Při opouštění dolního menu je stav všech parametrů automaticky uschován pro další práci s funkcí Sync. PAL.


4.7.10 Parametry synchronizace PAL
Při doplňování synchronizace PAL funkcí Sync. PAL je nabízen seznam parametrů, z něhož si vybíráme, co vše se má vkládat. Seznam obsahuje následující položky s popsaným významem.


Blank   zatemňovací impulsy; jsou používány v řádkových      a půlsnímkových zatemňovacích dobách
Sync.   synchronizační impulsy (obrazu); používají se pro      vytvoření řádkové a půlsnímkové synchronizace obrazu
Burst   obyčejný synchronizační impuls barvy; vkládá se na      televizní řádky 7..309 a 320..621 (vždy za Sync.) a je      generován v lichém i sudém snímku (1., 2., 3., 4., ...)
Burst'  lichý synchronizační impuls barvy; vkládá se (opět za      Sync.) na řádek 319 a je generován jen v lichých snímcích (1.,      3., ...)
Burst"  sudý synchronizační impuls barvy; vkládá se (opět za      Sync.) na řádky 6, 310 a 622 a je generován jen v sudých      snímcích (2., 4., ...)
H/2    impuls pro přepínání fáze barvonosné informace; je umístěn      na televizních řádcích 6..310 a 319..622 vždy v prvním vzorku;      jinak je reprezentován jako zatemňovací úroveň
Reset   impuls pro nulování adresových čítačů; používá se na      konci snímku a je vložen do třetího vzorku od konce řádku 625;      využívá se i pro posuv čítače snímků (ze kterého je také      odvozeno časování pomocných obvodů generátoru); jinak je      reprezentován jako zatemňovací úroveň
Add Blank doplnění zatemnění; pokud nechceme vložit některý z výše      popsaných impulsů (jsou generovány současně se signálem      zatemnění CB), můžeme jej nechat nahradit zatemňovacím impulsem


Při nastavování parametrů je třeba mít stále na paměti jejich význam. Pokud chceme doplnit standardní synchronizaci PAL, budou všechny nastaveny pro vložení. Při nevhodné volbě (stejně jako při nevhodných zásazích do standardní synchronizace, apod.) může dojít k chybné funkci generátoru.




4.7.11 Fill (vyplnění řádku, nebo půlsnímku)
Funkce Fill umožňuje vyplňování televizního řádku (půlsnímku, nebo snímku) úrovní, kterou si zvolíme. Vyplňování se realizuje vždy v celém rozsahu řádku (na rozdíl od obdobné funkce v menu Pattern).
Po aktivaci funkce Fill si vybereme, zda budeme vyplňovat řádek v kanálu A (B), nebo zda budeme vyplňovat nastavený půlsnímek, či půlsnímky oba. Po potvrzení volby jsme vyzváni k nastavení vyplňovací úrovně. Tuto úroveň můžeme zadat buď stiskem příslušné klávesy (F1-F11), případně nastavením kurzoru na vybranou úroveň (v panelu Level, nebo v aktivním kanálu) a stiskem levého tlačítka myši.


4.8 Comment (doplnění obrazce poznámkami)
V menu Comment máme možnost doplnit vlastní obrazec poznámkami, které budou uloženy spolu s ním do paměti EPROM. Poznámky se ukládají vždy za data obrazce a jsou čitelné jak pomocí programu TVEGEN, tak i běžnými "prohlížecími" programy. Zápis a zpracování poznámek jinými editory se, především kvůli možnému poškození dat popisujících obrazec, zásadně nedoporučuje.
Pro text je vyhrazeno 1600 bytů, proto je velice hospodárně ukládán. K dispozici jsou všechny základní funkce pro mazání a vkládání znaků (řádků), které jsou obvyklé u běžných textových editorů. Navíc je implementována možnost zvýraznění textu až osmi dalšími barvami.


Obr. 22  Menu Comment s editovaným textem


Samotná editace probíhá v pomocném bloku, který byl (například při vstupu do menu) naplněn daty z hlavního bloku poznámek obrazce. Pomocný blok je dovoleno nejen upravovat, ale i smazat, obnovit, nebo přepsat do hlavního.
Editovat poznámky lze buď s anglickou znakovou sadou (English-437), nebo s českou (Latin II-852). Pokud chceme pracovat v češtině, je třeba při spouštění programu doplnit přepínač '/c'. Při editaci je pak možné češtinu kdykoliv vypnout.


4.8.1 Prostředí v menu Comment
Při vytváření poznámek máme k dispozici editační plochu, na které pracujeme s vlastním textem. Je-li aktivní čeština (program byl spuštěn s přepínačem '/c'), svítí v pomocné nabídce nápis "Language CZECH". Jestliže potřebujeme češtinu vypnout, stiskneme současně klávesy Alt+'l', nebo zajedeme kurzorem do oblasti nápisu a stlačíme levé tlačítko myši. Nápis zhasne. Po opakované volbě se však můžeme k češtině znovu vrátit.
V levé části dolního menu se objevuje (za textem Position) aktuální poloha kurzoru v textu (Col - sloupec, Row - řádek) a v pravé části dolního menu (za textem Free) se zobrazuje počet volných bytů, jež lze ještě zaplnit.
Při zápisu textu můžeme používat všechny znaky ze zvolené znakové sady s kódy 32..255. Znaky, které nemají svou vlastní klávesu (ale i ostatní), zapisujeme kódem na numerické klávesnici (při současném stisku Alt). Vybrané znaky, které se vyskytují v české abecedě, zapíšeme také po předchozím stisku háčku ('+' pod klávesou F10), nebo čárky ('=' pod klávesou F10). Dvojnásobným stiskem těchto kláves se vloží původní znak.
Při editaci textu můžeme, kromě obvyklých funkcí (Ins, Del, Backspace, aj.), používat i pomocnou řádkovou paměť. Klávesami Ctrl+Ins do ní přeneseme řádek, na kterém se právě nachází kurzor. Pokud má být řádek s kurzorem navíc smazán, stiskneme klávesy Shift+Del. Stlačením kláves Shift+Ins vložíme obsah paměti na zvolený řádek označený kurzorem.
Pro horizontální pohyb v textu jsou určeny nejen kurzorové šipky, ale také klávesy Home a End. Využít můžeme i přesouvání kurzoru přes počátky slov klávesou Ctrl stisknutou současně s příslušnou šipkou. Mezi jednotlivými řádky se pohybujeme buď kurzorovými klávesami, nebo pomocí PgUp (PgDn), případně i Ctrl+PgUp (PgDn).
Výhodné je však i použití myši. Kromě umístění kurzoru na zvolený řádek a sloupec (po stisku levého tlačítka), lze provést i jeho nastavení na počátek (konec) řádku (stiskem levého tlačítka myši na levém, resp. pravém, okraji editační plochy). Posuvu textu na předchozí (nebo následující) stranu dosáhneme stiskem levého tlačítka nad (pod) editační plochou.
Zapsané poznámky je navíc možné zvýraznit osmi dalšími barvami. Kurzor umístíme na znak, který bude jako první obarven a stiskneme některou z kláves F1-F9. Následující text (až do další barevné změny, nebo do konce řádku - co nastane dříve) se pak patřičně přebarví.
Barevná změna je vztažena vždy ke znaku, kterým začíná. Proto se může v průběhu editace přesouvat spolu s ním. Pokud tento znak smažeme, zmizí i ona.
Při zvýrazňování se příliš nedoporučuje vkládat změnu barvy ke znakům mezery, neboť se později (při případné editaci) může obtížněji vyhledávat.
Klávesami F1-F9 vložíme tyto barevné změny (pro barvy F1-F8 je použita paleta Multicolor):


- F1 ... černá,
- F2 ... modrá,
- F3 ... červená,
- F4 ... fialová,
- F5 ... zelená,
- F6 ... tyrkysová (zelenomodrá),
- F7 ... žlutá,
- F8 ... bílá,
- F9 ... šedá (standardní barva textu).


4.8.2 Save (přesun textu z pomocného do hlavního bloku poznámek)
Po zapsání poznámek k obrazci (či průběhům) je třeba celý text přesunout z pomocného bloku (ve kterém probíhá editace) do hlavního, který bude později zapsán spolu s ostatními údaji do datového souboru. Tuto operaci zajišťuje funkce Save.
Jakmile je text přenesen do hlavního bloku poznámek, bude funkce Undo navracet do pomocného bloku právě tento (posledně uložený) text. Funkcí Save tedy vždy nahradíme původní text v hlavním bloku aktuálním textem z pomocného bloku.
Pokud bychom chtěli opustit menu Comment bez uložení modifikovaných poznámek, bude funkce Save automaticky nabídnuta. V dolním menu si pak zvolíme, zda chceme blok přesunout, nebo zda opustíme menu bez uložení změn. Výběrem Cancel se vrátíme zpět k editaci.


4.8.3 Delete (smazání textu v pomocném bloku poznámek)
Pokud potřebujeme smazat text v pomocném bloku poznámek, v němž je prováděna vlastní editace, použijeme funkci Delete.
Jestliže nebyl text před smazáním přesunut do hlavního bloku poznámek, nelze jej již obnovit. Jinak je to možné funkcí Undo.


4.8.4 Ctrl Y (smazání řádku s kurzorem)
Funkce Ctrl Y pracuje stejně jako její klávesnicová obdoba Ctrl+'y', nebo Ctrl+Del. Po jejím provedení bude nenávratně zrušen obsah řádku, na kterém se nacházel kurzor.
Pokud bychom chtěli řádek pouze vyjmout do pomocné řádkové paměti, použijeme klávesy Shift+Del. Později jej můžeme vložit do textu stiskem Shift+Ins.


4.8.5 Undo (přesun textu z hlavního bloku poznámek do pomocného)
Prostřednictvím funkce Undo můžeme kdykoliv přenést obsah hlavního bloku poznámek do pomocného, ve kterém probíhá editace. Při přenášení bude text v pomocném bloku nenávratně přepsán.
4.9 Help (průvodce programem)
Menu Help podává další informace o kompletu TVEGEN, především pak o jeho softwarové části. Pouze okrajově se zabývá druhy televizních generátorů a popisem generátoru TVEGEN, neboť tyto informace může zájemce získat z jiné literatury. Přesto jsou zde uvedeny některé údaje, které by měly umožnit optimální využití programu.
Informace jsou předloženy ve formě souvislého textu, ve kterém se pohybujeme obvyklým způsobem. Výrazně jsou vyneseny nadpisy a klíčová slova, což by mělo přispět k lepší orientaci.
K dispozici je i podrobný, abecedně řazený rejstřík a funkce pro zobrazení předchozích stránek nápovědy, vyhledávání zadaného řetězce, strany, či následujícího nadpisu.

Obr. 23  Menu Help s první stranou textu


4.9.1 Prostředí v menu Help
Informace se v menu Help vypisují na hlavní plochu obrazovky podobně, jako text při editaci poznámek. V dolním menu je zobrazeno číslo právě vynesené strany a aktuální nadpis.
V textu se pohybujeme obdobným způsobem, jako v menu Comment. Používat tedy můžeme kurzorové šipky, klávesy PgUp (PgDn), Ctrl+PgUp (PgDn), Home a End. Posuvu na předchozí (následující) stranu dosáhneme také myší po stlačení levého tlačítka na horním (dolním) okraji plochy pro text.
Zvýrazněny jsou nejen nadpisy, ale i klíčová slova. Pokud je klíčové slovo zatrženo (je zobrazeno na svítícím pozadí), lze po stisku klávesy Enter (nebo umístění kurzoru myši na zatržení a stisku levého tlačítka) přejít na stranu, kde jsou další informace.
Zatržení můžeme přesunout na vybrané klíčové slovo buď pomocí kurzorových kláves, popřípadě nastavením kurzoru myši do jeho oblasti a stiskem levého tlačítka.


Obr. 24  Strana s textem po výběru klíčového slova File


4.9.2 About (zobrazení informací o verzi programu, copyright)
Funkce About poskytuje informace o názvu programu, čísle a druhu verze a o autorských právech. Po stisku klávesy ESC (nebo pravého tlačítka myši) se obnoví původní obsah obrazovky.


4.9.3 Previous (zobrazení předchozího textu)
Při listování průvodcem je často zapotřebí vrátit se i o několik stran textu zpět a znovu si pročíst některé podrobnosti. K tomu slouží funkce Previous, která jako první zobrazuje text, jenž byl vynesen jako předposlední.
Kapacita zásobníku předešlých stran je tak velká, že bychom jej při pozorném čtení stěží zaplnili za několik hodin. Pokud by k tomu přece došlo, budou se postupně rušit nejstarší záznamy.
Při vstupu do menu Help je možné funkcí Previous ihned přejít k textu, který zde byl vynesen jako poslední.


4.9.4 Index (zobrazení a výběr v rejstříku)
Součástí průvodce programem je i podrobný, abecedně řazený, rejstřík. Zobrazíme jej volbou funkce Index. Jeho jednotlivé položky tvoří klíčová slova, ze kterých si nejprve vybereme požadované. Pak (stiskem klávesy Enter, nebo levého tlačítka myši) přejdeme na stranu, kde jsou další údaje.
Když nám zobrazené informace nevyhovují a chtěli bychom se vrátit zpět do rejstříku, můžeme použít funkci Previous, popřípadě znovu Index.

Obr. 25  Výběr z rejstříku


4.9.5 Search (hledání řetězce, strany, nebo následujícího nadpisu)
Funkce Search vyhledá v textu zadaný řetězc, zajistí přechod na zvolenou stranu, nebo vyhledání následujícího nadpisu. Jakmile je aktivována, objeví se v dolním menu nabídka, ve které si vybereme jednu z položek.


Obr. 26  Nabídka funkce Search
Po volbě položky Text zadáme hledaný řetězec a stiskneme klávesu Enter. Hledání se provádí od prvního řádku, který je na obrazovce, popřípadě od zatržení (svítící pozadí), je-li zobrazeno. Při hledání nejsou rozlišována malá a velká písmena. To neplatí pro znaky v národních abecedách, které mají kódy nad 127 (v češtině háčkované, čárkované). Nalezený text bude zvýrazněn a v dolním menu bude nabídnuto další hledání. V případě, že se zadaný řetězec v textu již nevyskytuje, obdržíme o tom zprávu.
Pokud chceme přejít na zvolenou stranu (Page), zadáme nejprve její číslo. Jestliže tato strana existuje, objeví se na obrazovce. V opačném případě jsme o chybném zadání informováni opět v dolním menu.
Položka Next title je určena pro vyhledávání následujícího nadpisu. Nadpis se hledá, stejně jako řetězec, od prvního řádku na obrazovce, nebo od zatržení, je-li zobrazeno. Jestliže zbývající text ještě nějaký obsahuje, bude zvýrazněn a bude nabídnuto další hledání. Jinak v dolním menu dostaneme zprávu, že jej nelze najít.


4.10 Utilita PCXCED.EXE
V menu Pattern lze, prostřednictvím funkce Picture, importovat obrázek uložený ve formátu PCX, který mohl být vytvořen některým z grafických programů. Obrázek musí obsahovat nejvýše osm barev, přičemž import je proveditelný jak bez použití barevné korekce, tak s korekcí absolutní, nebo relativní. Abychom dosáhli co nejlepších výsledků, můžeme nejprve PCX soubory upravit pomocí editoru PCXCED.EXE.
Utilita PCXCED.EXE umožňuje editaci barev a jejich R-G-B složek obrázků PCX se 2..16 barvami, jejichž rozměr nepřekračuje 640 x 420 bodů a velikost souboru nepřevyšuje kapacitu dostupné paměti, nebo 64 KB (tj. 65.536 B).
Poznámka: je-li vertikální rozměr obrázku větší než 420 bodů, bude zbývající část při ukládání zrušena.
Jestliže na příkazový řádek zapíšeme PCXCED.EXE a stiskneme Enter, vypíše se na obrazovku informace o utilitě a jejím použití. Pokud chceme editovat soubor C:\PCX\OBRAZEK.PCX, zapíšeme jej na příkazový řádek za jméno editoru: PCXCED.EXE C:\PCX\OBRAZEK.PCX. Při práci s více soubory je dovoleno používat i znaky ? a *.
Způsob případného uložení editovaného obrázku určíme parametrem '/mapc', nebo '/colc', který se zapisuje na příkazový řádek za jméno editovaného souboru. Pokud není parametr uveden, budou se obrázky ukládat v 16 barvách. S parametrem '/mapc' se komprimují barvy jen na úrovni bitových rovin (prázdné, nebo zcela zaplněné se vynechávají), zatímco s parametrem '/colc' se provede kompletní komprese všech skutečně použitých barev.
Po spuštění editoru PCXCED.EXE se v dolní části obrazovky objeví nabídka, nad kterou bude vynesen vybraný obrázek PCX. Jeho jméno a počet barev je v levé spodní části menu. Nad ním je zobrazena aktuální paleta. Na barvu, která se právě nachází pod kurzorem (křížek), ukazuje shora šipka ve tvaru trojúhelníku. V pravé části menu je zachycen stav odpovídajících složek R-G-B.


Obr. 27  Menu editoru barev PCXCED.EXE s vyneseným obrázkem


Umístíme-li kurzor (šipku) na barvu, jejíž složky chceme editovat a stiskneme levé tlačítko myši, přenastaví se indikace aktuální barvy na právě zvolenou. V pravé části menu lze myší (se stisknutým levým tlačítkem) měnit odpovídající složky.
Pokud potřebujeme v obrázku nahradit barvu nastavenou levým tlačítkem myši (  ) barvou nastavenou středním tlačítkem (     ), určíme nejprve pravoúhlou oblast, ve které se barva bude nahrazovat. Po povolení levého tlačítka se (není-li kurzor v oblasti menu, nebo není-li stlačeno pravé či střední tlačítko) operace ihned uskuteční. Šipky pro nahrazení barvy zrušíme umístěním kurzoru do oblasti vynesené palety a stiskem pravého tlačítka myši.
Při práci je možné používat i funkce, z nichž většina je zobrazena uprostřed menu ve formě tlačítek. Funkce volíme buď myší, nebo současným stiskem Alt a patřičné znakové klávesy.
Poznámka: jiným způsobem volby, který lze použít kdekoliv v menu, je nastavení kurzoru (např. kurzorovými klávesami) na požadovanou položku a stisk klávesy Enter (levé tlačítko myši), mezerníku (střední tlačítko myši), nebo ESC (pravé tlačítko myši).


- Prev (Alt+P) funkce vymění aktuální paletu barev za předchozí,
- Reload (Alt+R)  nové načtení a vynesení obrázku PCX (například po uložení s parametrem /mapc, nebo '/colc', apod.),
- Invert (Alt+I)  inverze barev v aktuální paletě,
- Next (Alt+N) načtení a vynesení dalšího obrázku PCX (je-li jich pro editaci určeno více),
- Save (Alt+S) uložení editovaného obrázku (soubor se ukládá pod shodným jménem, takže jeho původní obsah je nahrazen novým),
- Quit (Alt+Q, X)  ukončení práce v editoru, změny v editovaném obrázku nebudou zaznamenány,
- Help (Alt+H) skrytá funkce určená pro inverzi barvy menu a kurzoru (používá se jen v případě, že menu není viditelné).


Po ukončení práce s editorem, nebo když není nalezen další soubor určený k editaci, se na obrazovku vypíše počet modifikovaných (tj. uložených) obrázků PCX.


4.11 Utilita TVEGPCX.EXE
Při importu souborů PCX funkcí Picture v menu Pattern je třeba, aby importovaný obrázek měl rozměr nejvýše 624 x 310 bodů, aby byl tvořen 2..8 barvami, dále aby velikost souboru nepřekročila 64.000 B a aby použitý formát PCX byl verze 2.5, nebo 2.8 s paletou.
V praxi se však můžeme setkat s grafickými programy, které ukládají soubory ve formátu PCX vyšší verze, než je nezbytně nutné. Abychom takový obrázek mohli úspěšně importovat, je nutné nejprve provést pokus o převod do formátu PCX verze 2.8 s paletou. K tomu slouží utilita TVEGPCX.EXE.
Pokud na příkazový řádek zapíšeme pouze TVEGPCX.EXE a stiskneme klávesu Enter, vypíše se na obrazovku informace o utilitě a způsobu použití. Když budeme chtít převést např. obrázek v souboru MUJOBRAZ.PCX, zapíšeme na příkazový řádek TVEGPCX.EXE MUJOBRAZ.PCX a stiskneme Enter. Na obrazovce se objeví informace o obrázku a výsledek převodu. Pokud byl převod úspěšně dokončen (hláška "converted"), bude výsledný soubor uložen opět pod původním jménem (MUJOBRAZ.PCX).
V případě, že potřebujeme konvertovat více souborů PCX, můžeme při zadávání jména použít i znaky ? a *.


4.12 Utilita TESTBIN.EXE
Pro kontrolu datových souborů v binárním tvaru je určena utilita TESTBIN.EXE, která vyhledává zakázané kombinace kódů. Její použití je vhodné zejména po načtení dat z EPROM, apod.
Obdobně jako v předchozím případě se i zde, po zapsání TESTBIN.EXE a stisku klávesy Enter, objeví na obrazovce informace o utilitě a způsobu použití. Jestliže chceme zkontrolovat například soubor OBR1NTSC.TVG, zapíšeme na příkazový řádek TESTBIN.EXE OBR1NTSC.TVG a stiskneme Enter. Na obrazovku se vypíše informace o souboru a výsledek kontroly.
Při testování více souborů lze opět s výhodou použít znaky ? a *.


Dodatek A
Zapojení konektoru CANNON 15

Vývod   Popis
1     Blank, signál zatemnění (výstup); aktiv. L
2     Sync., synchronizace (výstup); aktiv. L
3     G2, MSB 4     G1, NSB zelená (výstup/vstup) 5     G0, LSB
6     R2, MSB 7     R1, NSB červená (výstup/vstup) 8     R0, LSB
9     H/2, signál pro přepínání fáze; H..0 , L..180
10    0 V, nulový potenciál zdroje
11    Gate, signál hradlování (vstup)      H..R0-2, G0-2, B0-2 jsou vstupy      L..R0-2, G0-2, B0-2 jsou výstupy
12    +5 V, napájení (max. 50 mA)
13    B2, MSB 14    B1, NSB modrá (výstup/vstup) 15    B0, LSB

Pozn.: úrovně logických signálů jsou HCMOS kompatibilní

===Info===

Epsillon, s.r.o., Tel.: (+420) 212247491, Fax: (+420) 212247466,
WWW: http://www.epsillon.cz, E-MAIL: http://www.epsillon.cz/mail.htm

, 2019